Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 2. júní 2020 Mál nr. S - 2905/2020 : Lögreglustjórinn á höfuðborgars væðinu ( Baldvin Einarsson aðstoðarsaksóknari) g egn Norbert Lapka Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, var höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 5. maí 2020, á hendur: fyrir eftirtalin umferðarlagabrot með því að hafa: 1. Þriðjudaginn 19. febrúar 2019 ekið bifreiðinni sviptur ök urétti um Vesturlandsveg í Reykjavík, á vegarkafla við Korputorg. M. 007 - 2019 - 9130 Telst brot þetta varða við 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. 2. Sunnudaginn 28. júlí 2019 ekið bifreiðinni sviptur ökurétti og undir áhrifu m Hafnarfirði, þar sem lögreglan stöðvaði aksturinn við Hraunstíg. M. 007 - 2019 - 47362 Telst brot þetta varða við 1., sbr. 3. mgr. 49. gr. og 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. u mferðarlaga nr. 77/2019. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakarkostnaðar 2 Ákærði krefst vægustu refsingar sem lög leyfa. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur 1975. Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 27. apríl 2020 , gekkst ha nn undir sekt samkvæmt lögreglustjórasátt 23. maí 2014 fyrir akstur undir áhrifum áfengis. Með þremur sáttum, dagana 28. og 30. janúar 2015, gekkst ákærði aftur undir sektir, m.a. fyrir akstur sviptur ökuréttindum og akstur undir áhrifum áfengis . Enn gekks t ákærði undir sekt samkvæmt lögreglu stjórasátt 21. apríl 2015 fyrir akstur sviptur ökuréttindum. Með dómi Héraðsdóms Suðurlands 24. september 2015 var ákærða gerð fangelsisrefsing fyrir akstur sviptur ökuréttindum . Ákærði var aftur dæmdur til fangelsisvis tar fyrir akstur sviptur ökuréttindum með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 13. september 2017 . Með dómi Héraðsdóms Vesturlands 29. febrúar 2019 var ákærði dæmdur í fangelsi, m.a. fyrir akstur undir áhrifum áfengis. Með dómi sama dómstóls 26. mars 2019 var ákærð a gerður hegningarauki við síðastgreinda refsingu , er hann var dæmdur til fangelsisrefsingar , aftur fyrir akstur undir áhrifum áfengis. Brot ákærða samkvæmt fyrri ákærulið málsins var drýgt áður en síðastgreindur dómur var kveðinn upp yfir ákærða, verður honum því gerðar hegningarauki vegna þess nú, sbr. 78. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Við ákvörðun refsingar vegna síðari ákæruliðar í máli þessu verður við það miðað að ákærða sé nú í fjórða sinn gerð refsing fyrir akstur undir áhrifum áfengis o g í fimmta sinn fyrir akstur sviptur ökuréttindum. Ákærða til málsbóta horfir skýlaus játning ákærða, sbr. 9. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Með hliðsjón af sakarefni málsins , dómvenju og 77. gr. almennra hegningarlaga þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 6 mánuði . Með vísan til lagaákvæða í ákæru er á réttuð ævilöng ökuréttarsvipting ákærða. Ákærði greiði 24.598 krónur í sakarkostnað. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Árni Bergur Sigurðsson saksóknarfulltrúi fyrir Baldvin Einarsson aðstoðarsaksóknara. Björg Valgeirsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. 3 D Ó M S O R Ð: Ákærði, Norbert Lapka , sæti fangelsi í 6 mánuði . Áréttuð er ævilöng ökuréttarsvipting ákærða. Ákærði greiði 24.598 krónur í sakarkostnað. Björg Valgeirsdóttir