Héraðsdómur Suðurlands Dómur 25. janúar 2022 Mál nr. S - 452/2021 : Héraðssaksóknari ( Ólafur Hallgrímsson fulltrúi lögreglustjórans á Suðurlandi ) g egn X ( sjálfur ) Dómur Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið fimmtudaginn 13. janúar sl., er höfðað með ákæru Héraðssaksóknara þann 14. október sl., á hendur X fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum og fyrir peningaþvætti í rekstri einkahlutafélagsins , nú þrotabú, sem s tjórnarmanni, framkvæmdastjóra og prókúruhafa, með því að hafa: 1. Eigi staðið ríkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda á lögmæltum tíma, í samræmi við fyrirmæli III. kafla laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sem haldið var eftir af launum starfsmanna einkahlutafélagsins, greiðslutímabilin desember rekstrarárið 2018 til og með janúar rekstrarárið 2020, samtals að fjárhæð kr. 29.662.434 sem sundurliðast sem hér greinir: 2018 desember kr. 2.213.167 kr. 2.213.167 2019 janúar kr. 2.126.499 febrúar kr. 2.378.545 mars kr. 2.398.791 apríl kr. 2.726.307 maí kr. 2.578.824 júní kr. 1.850.370 2 júlí kr. 964.299 ágúst kr. 1.328.446 september kr. 2.441.523 október kr. 2.085.605 nóvember kr. 3.013.730 desember kr. 1.828.585 kr. 25.721.524 2020 janúar kr. 1.727.743 kr. 1.727.743 Samtals kr. 29.662.434 2. Fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað . ávinnings af brotum samkvæmt 1. tölulið ákæru samtals að fjárhæð 29.662.434 og nýtt ávinninginn í þágu reksturs einkahlutafélagsins eða eftir atvikum í eigin þágu. ________________________________ Framangreind brot ákærða samkvæmt 1. tölulið ákæru teljast varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. Framangreind brot ákærða samkvæmt 2. tölulið ákæru teljast varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákærði mætti við þingfestingu málsins og lýsti yfir að hann óskaði ekki eftir skipun v erjanda. Ákærði viðurkenndi skýlaust að hafa gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru. Með vísan til skýlausrar játningar ákærða og þar sem dómari taldi ekki ástæðu til að draga í efa að játning hans væri sannleikanum samkvæm var farið með málið í samræmi við ákvæði 1. mgr. 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. 3 Um málavexti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði ekki áður sætt refsingu. Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fange lsi í sex mánuði. Að virtum atvikum máls og að teknu tilliti til skýlausrar játningar ákærða og þess að hann hefur ekki áður sætt refsingu, þykir rétt að fresta fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt sk ilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum. Með vísan til 4. mgr. 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. og 30. gr. laga nr. 45/1987, skal ákærði jafnframt greiða 60.000.000 krónur í sekt til ríkissjóðs, innan fjögur ra vikna frá birtingu dóms þessa, en sæta ella fangelsi í 360 daga. Engan sakarkostnað leiddi af máli þessu. Sólveig Ingadóttir, löglærður aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð : Ákærði, X sæti fangelsi í sex mánuði, en fresta skal fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 , með áorðnum breytingum. Ákærði greiði jafnframt 60.000.000 krónur í sekt til ríkissjóðs innan fjögurra vikna f rá birtingu dóms þessa en sæti ella fangelsi í 360 daga. Sólveig Ingadóttir.