Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 9 . október 2019 Mál nr. S - 3780/2019 : Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu Margrét Herdís Jónsdóttir aðstoðarsaksóknari g egn Guðmund i Inga Vésteinss yni Steinbergur Finnbogason lögmaður Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag , var höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 27. ágúst 2019, á hendur Guðmundi Inga Vésteinssyni, , fyrir fíkniefnalagabrot með því að hafa, mánudaginn 16. október 2017, að , haft í vörslum sínum í sölu - og dreifingarskyni 25 kannabisplöntur og hafa um nokkurt skeið fram til þess dags ræktað greindar plöntur. Lögregla lagði hald á plönturnar við leit hjá ákærða í húsnæðinu. Telst þetta varða við 2. gr., sbr. 4., 5. og 6. gr., laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974, sbr. lög nr. 13/1985 og lög nr. 68/2001, og 2. gr., sbr. 14. gr., reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 848/2002. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Krafist er upptöku á 25 kannabisplöntum. Jafnframt er krafist upptöku á gróðurtjaldi, lampa, loftsíu, viftu, straumbreyti, tímarofa, hitamæli og ljósaperu skv. 6. og 7. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001, en þessir munir voru notaðir til framleiðslu kannabisplantnanna. Við meðferð málsins féll ákæruvaldið frá þeim hluta ákæru, sem lýtur að því að ákærði hafi ræktað kanna bisplöntur þær, sem ákæra tilgreinir, í sölu - og dreifingarskyni. Verjandi ákærða krefst vægustu refsingar sem lög leyfa og hæfilegrar þóknunar sér til handa. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og 2 verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur 1987. Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 20. ágúst 2019, hefur sakaferill ákærða ekki áhrif við ákvörðun refsingar í máli þessu. Við ákvörðun refsingar er litið til greiðrar játningar ákærða og til aðstæðna ákærða, en ákærði er haldinn erfiðum taugasjúkdómi. Horfir það til refsimildunar. Með hliðsjón af sakarefni málsins og dómvenju þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 30 daga , en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá birtingu dóms þessa haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. Með vísan til lagaákvæða í ákæru sæti ákærði upptöku á 25 kannabisplöntum. Jafnframt er krafist upptöku á gróðurtjaldi, lampa, loftsíu, viftu, straumbreyti, tímarofa, hitamæli og ljósaperu, sem lögregla lagði hald á við rannsókn málsins. Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, St einbergs Finnbogasonar lögmanns, 138.320 krónur, að meðtöldum virðisaukaskatti, og 297.398 krónur í annan sakarkostnað. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Baldvin Einarsson aðstoðarsaksóknari fyrir Margrét i Herdís i Jónsdótt ur aðstoðarsaksóknara . Björg Valgeirsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Guðmundur Ingi Vésteinsson, sæti fangelsi í 30 daga, en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá birtingu dóms þessa, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. laga nr. 19/1940. Ákærði sæti upptöku á 25 kannabisplöntum , gróðurtjaldi, lampa, loftsíu, viftu, straumbreyti, tímarofa, hitamæli og ljósaperu . Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Steinbergs Finnbogasonar lö gmanns, 138.320 krónur og 297.398 krónur í annan sakarkostnað. Björg Valgeirsdóttir (sign.)