Héraðsdómur Suðurlands Dómur 7. júní 2021 Mál nr. S - 209/2021 : Lögreglustjórinn á Suðurlandi ( Ólafur Hallgrímsson fulltrúi ) g egn Andr a Má Ágústss yni ( enginn ) Dómur Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið fimmtudaginn 3. júní sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurlandi þann 26. apríl sl., á hendur Andra Má Ágústssyni, fyrir umferðarlagabrot með því að hafa, síðdegis föstudaginn 5. febrúar 2021, ekið bifreiðinni sviptur ökurétti vestur Suðurlandsveg við Þórustaðanámu í Sveitarfélaginu Ölfusi og með 102 km hraða á klukkustund þar sem leyfður hámarkshraði var 70 km á klukkustund. Teljast b rot ákærða varða við 1. mgr. 58. gr. og 3. mgr., sbr. 5. mgr. 37. gr. umferðarlaga nr. 77, 2019, sbr. 1. mgr. 95. gr. sömu laga. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákærði mætti ekki við þingfestingu málsins þrátt fyrir lögmæta birtingu ákæru þann 18. maí sl., ásamt fyrirkalli þar sem þess var getið að málið kynni að verða dæmt að ákærða fjarstöddum. Málið var því tekið til dóms samkvæmt 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Um málavexti vísa st til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði tíu sin num áður sætt refsingu, þar af sjö sinnum vegna umferðarlagabrota. Þann 16. september 2015 var ákærði meðal annars fundinn sekur um akstur sviptur ökurétti. Þann 5. apríl 2016 var ákærði meðal annars fundinn sekur 2 um akstur sviptur ökurétti. Þann 5. októbe r 2016 var ákærði meðal annars fundinn sekur um akstur sviptur ökurétti. Þann 5. júní 2019 var ákærði meðal annars fundinn sekur um akstur sviptur ökurétti. Loks var ákærði þann 25. maí 2020 fundinn sekur um að hafa þrívegis ekið sviptur ökurétti og honum gert að sæta fanglesi í sex mánuði. Að öðru leyti hefur sakaferill ákærða ekki áhrif við ákvörðun refsingar í máli þessu. Samkvæmt framansögðu telst ákærða nú í sjötta sinn gerð refsing fyrir akstur sviptur ökurétti. Að virtum sakaferli ákærða er r efsin g hans hæfilega ákveðin fangelsi í fjóra mánuði. Með vísan til 4. mgr. 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. skal ákærði jafnframt greiða 90 .000 krónur í sekt til ríkissjóðs, innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa, en sæta ella fangelsi í 8 dag a. Engan sakarkostnað leiddi af máli þessu. Sólveig Ingadóttir, löglærður aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð : Ákærði, Andri Már Ágústsson, sæti fangelsi í fjóra mánuði. Ákærði greiði jafnframt 90.000 krónur í sekt til ríkissjóðs innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa en sæti ella fangelsi í 8 daga. Sólveig Ingadóttir.