Héraðsdómur Vestfjarða Dómur 8. apríl 2021 Mál nr. S - 44/2021 : Lögreglustjórinn á Vestfjörðum ( Karl Ingi Vilbergsson lögreglustjóri ) g egn David Chitadze () Dómur I Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið mánu daginn 29. mars sl., Höfðaði lögreglustjórinn á Vestfjörðum með tveimur ákærum. Fyrri ákæra var gefin út 10. mars s.l. á hendur David Chitadze, , , fyrir efti rtalinbrot: I. fyrir brot á lögum um útlendinga, með því að hafa dvalið í heimildarleysi hér á landi án áritana og dvalarleyfis, í 378 daga eða frá og með 18. febrúar 2020 uns lögreglan hafði afskipti af honum 2. mars 2021, en ákærði fór huldu höfði hér á landi í kjölfar dóms Hérað sdóms Vestfjarða 17. febrúar 2020 nr. S - 33/2020, þar sem hann hlaut 60 daga fangelsi fyrir skjalafals, brot á lögum um atvinnuréttindi útlendinga og brot á lögum um útlendinga Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1. mgr. 49. gr. og 50. gr., sbr. a. lið 1 16. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016. II. fyrir skjalafals, með því að hafa mánudaginn 14. desember 2020 í blekkingarskyni framvísað afriti af fölsuðu frönsku kennivottorði, útgefið 16. maí 2016 og með nafni , er hann réði sig í vinnu hjá , kt. ] , og ritaði nafn undir ráðningasamning. Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1 . mgr. 155. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 2 III. fyrir brot á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, með því að hafa á tímabilinu 3. janúar til 28. febrúar 2021, s tarfað hér á landi, hjá fyritækinu, , kt. , án heimildar, á fölsuðum forsendum sem franskur ríkisborgari að nafni , kt. , sbr. ákærulið II. Telst þessi háttsemi ákærða varða við 4. mgr. 6. gr., sbr. a. lið 1. mgr. 27. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. Er þess krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og alls sakarkostnaðar. II Síðari ákæran var gefin út 24. mars sl. á hendur ákærða David Chitadze fyrir eftirtalin brot: fyrir brot á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, með því að hafa í janúar til og með mars og í maí til og með desember 2020, starfað hér á landi, hjá fyri [r] tækinu, , kt. , án heimildar, á fölsuðum forsendum sem franskur ríkisborgari að nafni , kt. . Telst þessi háttsemi ákærða varða við 4. mgr. 6. gr., sbr. a. lið 1. mgr. 27. gr. laga nr. Er þess krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Mál samkvæmt síðari ákæru var sameina ð þessu máli með vísan til heimildar 1. mgr. 169. gr. laga nr. 88/2008. III Ákærði mætti ekki við þingfestingu málsins þrátt fyrir lögmæta birtingu fyrri ákæru þann 23. mars sl. og hinnar síðari þann 25. mars sl., ásamt fyrirkalli þar sem þess var getið að máli n kynn u að verða dæm d að ákærða fjarstöddum. Málið var því tekið til dóms samkvæmt 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. 3 Um málavexti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði var ákærði dæmdur í 60 daga fangelsi fyrir brota gegn lögum um útlendinga og atvinnuréttindi útlendinga 17. febrúar 2020. Með vísan til ofanritaðs þykir r efsing ákærða er hæfilega ákveðin þriggja mánaða fangelsi. Ekki eru efni til að skilorðsbinda refsinguna. Engan sakarkostnað leiddi af máli þessu. Bergþóra Ingólfsdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan. Dómso r ð: Ákærði, David Chitadze , sæti fangelsi í þrjá mánuði. Bergþóra Ingólfsdóttir