Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 18. maí 2022 Mál nr. S - 1633/2022 : Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ( Vilhjálmur Reyr Þórhallsson aðstoðarsaksóknari ) g egn Jóhann i Ing a Björnss yni Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 5. apríl 2022, á hendur Jóhanni Inga Björnssyni, kt. 000000 - 0000 , [ --- ] , Hafnarfirði, f yrir umferðarlagabrot með því að hafa , þriðjudaginn 9. mars 2021 , ekið bifreiðinni [ --- ] sviptur ökuréttindum ævilangt og óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana - og fíkniefna og slævandi lyfja ( amfetamín í blóði mældist 535 ng/ml, tetrahýdrókannabínól í blóði mældist 1,3 ng/ml og klónaze pam í blóði mældist 14 ng/ml ) við verslunarmiðstöðina Kringlan, Reykjavík. Telst háttsemi þessi varða við 1., sbr. 2. mgr. 48. gr. , 1., sbr. 2. mgr. 50. gr. og 1. mgr. 58. gr. , sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta sviptingu ökuréttar, skv. 99. og 101. gr. laga nr. 77/2019. Ákærði sótti ekki þing við þingfestingu málsins og hafði ekki boðað forföll en hafði verið birt ákæra og fyrirkall. Ve rður málið dæmt samkvæmt heimild í a - lið 1. mgr. 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála enda var þess getið í fyrirkallinu að þannig gæti farið um meðferð málsins. Með vísan til framanritaðs og til rannsóknargagna málsins telst framangreind háttsemi sönnuð og er hún rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákær ði er fæddur í mars [ --- ] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 4. apríl 2022, var ákærða gert að greiða sekt með lögreglustjórasátt 26. m ars 2015 meðal annars fyrir akstur undir áhrifum ávana - og fíkniefna. Þá var ákærða gert að greiða 2 sekt með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 5. a príl 2016 meðal annars fyrir akstur sviptur ökurétti og akstur undir áhrifum ávana - og fíkniefna. Ákærða var síðan g ert að greiða sekt með lögreglustjórasátt 9. j anúar 2017 meðal annars fyrir akstur undir áhrifum ávana - og fíkniefna , sem var hegningarauki við framangreindan dóm . Með dómi Héraðsdóms Suðurlands 27. m ars 2019 var ákærða gert að sæta fangelsi í 90 daga, ski lorðsbundið til tveggja ára, meðal annars fyrir akstur sviptur ökurétti. Loks var ákærða gert að sæta fangelsi í 6 mánuði með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 8. apríl 2020 meðal annars fyrir akstur sviptur ökurétti og akstur undir áhrifum ávana - og fíkniefna, en skilorðsdómurinn frá 27. mars 2019 var dæmdur upp. Að öðru leyti kemur sakarferill ákærða ekki til s koðunar við ákvörðun refsingar nú. Verður því miðað við það að ákærða sé nú fjórða sinni gerð refsing fyrir akstur undir áhrifum ávana - og fíkniefna og í fjórða sinn fyrir akstur sviptur ökurétti, innan ítrekunartíma í skilningi 71. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 . Með hliðsjón af dómvenju og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 4 mánuði . Með vísan til lagaákvæða í ákæru er á réttuð ævilöng svipting ökuréttar ákærða. Ákærði greiði 206.316 krónur í sakarkostnað. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Árni Bergur Sigurðsson aðstoðarsaksóknari. Samúel Gunnarsson , aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Jóhann Ingi Björnsson, sæti fangelsi í 4 mánuði. Á réttuð er ævilöng svipting ökuréttar ákærða. Ákærði greiði 206 .316 krónur í sakarkostnað. Samúel Gunnarsson