Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 26. ágúst 2020 Mál nr. S - 3106/2020 : Lögreglustjórinn á höfuðborgars væðinu ( Elín Hrafnsdóttir aðstoðarsaksóknari ) g egn Zbigniew Baranowski ( Guðmundur St. Ragnarsson lögmaður ) Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 12. maí 2020, á hendur Zbigniew Baranowski, kt. [...] , [...] , [...] , fyrir eftirtalin umferðar - og fíkniefnalagabrot, með því að hafa: 1. Miðvikudaginn 20. febrúar 2019 ekið bifreiðinni [...] án þess að hafa öðlast ökurétt austur Hraunbæ í Reykjavík, við hús nr. [...] , þar sem lögregla stöðvaði aksturinn og haft í vörslum sínum 10,40 g af amfetamíni og 6, 75 g af maríhúana, sem lögreglumenn fundu við leit í bifreiðinni [...] og að hafa í framhaldinu á heimili sínu að [...] í Reykjavík, íbúð [...] , haft í vörslum sínum í sölu - og dreifingarskyni 65,74 g af amfetamíni, sem lögreglumenn fundu við leit í íbúðin ni. Telst brot þetta varða við 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 og 2. gr., sbr. 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974 og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr., reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 8 0 8/20 18. 2. Sunnudaginn 2. júní 2019 við Lyngháls í Reykjavík, við Hálsabraut, haft í vörslum sínum 0,52 g af amfetamíni, sem lögreglumenn fundu við öryggisleit á ákærða. 2 Telst brot þetta varða við 2. gr., sbr. 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974 og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr., reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 8 0 8/20 18. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til gre iðslu alls sakarkostnaðar . Krafist er upptöku á 76,66 g af amfetamíni og 6,75 g af maríhúana, sem hald var lagt á, samkvæmt 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 808/2018 . Þá er krafist upptöku á kr . 74.500 , sem hald var lagt á skv. 7. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974, sbr. og 1. mgr. 69. gr. b. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en peningarnir eru ætlaður ágóði af sölu fíkniefna . Verjandi ákærða krefst vægustu refsingar sem lög leyfa og hæfilegrar þóknunar sér til handa. Undir rekstri málsins féll ákæruvaldið frá hluta ákæruliðar 1, nánar tiltekið að ákærði hefði verið að aka án þess að hafa öðlast ökurétt, sbr. 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 og að umrætt fíkniefnabrot hefði verið framið í sölu - og dreifingarskyni, eftir stendur því vörslubrot á fíkniefnum . Þá féll ákæruvaldið jafnframt frá upptökukröfu á peningum sem voru ætlaður ágóði af sölu fíkniefna. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr . laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með já tningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 11. maí 2020 , gekkst hann undir g reiðslu sektar með viðurlagaákvörðun 20. febrúar 2019 fyrir akstur undir áhrifum áfengis og akstur án gildra ökuréttinda. Með hliðsjón af sakarefni þessa máls og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 6 0 daga en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu d óms þessa að haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. laga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. Með vísan til lagaákvæða í ákæru eru gerð upptæk t il ríkissjóðs 76,66 g af amfetamíni og 6,75 g af marijúana sem að lögregla lagði hald á við rannsókn málsins . Engan sakarkostnað leiddi af meðferð málsins. Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar St. Ragnarssonar lögmanns , 1 60 .5 80 krónur, að meðtöldum virðisaukaskatti . Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Kristín Jónsdóttir aðstoðarsaksóknari. Harpa Sólveig Björnsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. 3 D Ó M S O R Ð: Ákærði, Zbigniew Baranowski , sæti fangelsi í 60 daga en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. laga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. Upptæk eru gerð til ríkissjóðs 76,66 g af amfetamíni o g 6,75 g af marijúana. Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar St. Ragnarssonar lögmanns , 1 60 .5 80 krónur . Harpa Sólveig Björnsdóttir