Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 11. janúar 2021 Mál nr. S - 7351/2020 : Lögreglustjórinn á höfuðborgars væðinu (Elín Hrafnsdóttir aðstoðarsaksóknari) g egn Evaldas Bernius ( Steinbergur Finnbogason lögmaður ) Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 3. nóvember 2020, á hendur Evaldas Bernius, kt. [...] , [...] , [...] , fyrir umferðarlagabrot með því að hafa , mánudaginn 3. ágúst 2020, ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti og undir áhrifum áfengis (í blóði mældist lögregla stöðvaði aksturinn. Telst brot þetta varða við 1., s br. 2. mgr. 49. gr. og 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta sviptingu ökuréttar skv. 101. gr. laga nr. 77/2019. Farið va r með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Verjandi ákærða krefst vægustu refsingar sem lög leyfa og hæfilegrar þóknunar sér til handa. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð ti l refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 29. október 2020, hefur ákærði ítrekað verið fundinn sekur um umferðarlagabrot. Gekkst hann undir 2 sektarrefsingu með lögreglustjórasáttum í alls fimm skipti á árinu 2013 vegna umferðarlagabrota. Hinn 15. apríl 2015 var hann dæmdur í 90 daga fangelsi fyrir þjófnað og umferðarlagabrot. Hinn 23. september 2015 var ákærði að nýju fundinn sekur um umferðarlagabrot og þjófnað. Var honum dæmdur hegningarauki við fyrrgreinda n dóm frá 15. apríl sama ár og gert að sæta fangelsi í 45 daga. Þá var ákærði dæmdur í 18 mánaða fangelsi fyrir brot gegn umferðarlögum, lögum um ávana - og fíkniefni og almennum hegningarlögum með dómi 3. mars 2017. Þá var ákærði dæmdur í 18 mánaða fangels i með dómi 21. júní 2017 fyrir brot gegn umferðarlögum og þjófnaði. Var refsingin að hluta til hegningarauki við framangreindan dóm frá 3. mars 2017. Nú síðast var ákærða gert að sæta fangelsi í 20 mánuði með dómi 13. júní 2018 fyrir akstur undir áhrifum á fengis, ávana - og fíkniefna og akstur sviptur ökurétti. Með vísan til framangreinds er við ákvörðun refsingar í máli þessu við það miðað að ákærða sé nú í sjöunda sinn gerð refsing fyrir akstur sviptur ökurétti og í fimmta sinn gerð refsing fyrir akstur undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna. Með hliðsjón af framangreindu, sakarefni þessa máls, dómvenju og játningu ákærða, þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 9 mánuði . Með vísan til lagaákvæða í ákæru er áréttuð ævilöng ökuréttarsvipting ákærð a frá uppkvaðningu dóms þessa að telja. Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Steinbergs Finnbogasonar lögmanns, 9 4.240 krónur, að meðtöldum virðisaukaskatti, og 25.407 krónur í annan sakarkostnað. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Vilhjálmur Reyr Þórhallsson aðstoðarsaksóknari fyrir Elínu Hrafnsdóttur aðstoðarsaksóknara. Sigríður Dagmar Jóhannsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Evaldas Bernius, sæti fangels i í 9 mánuði. Á réttuð er ævilöng ökuréttarsvipting ákærða . Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Steinbergs Finnbogasonar lögmanns, 9 4.240 krónur og 25.407 krónur í sakarkostnað. Sigríður Dagmar Jóhannsdóttir