Héraðsdómur Reykjaness Dómur 7. nóvember 2019 Mál nr. S - 1471/2019 : Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ( Alda Hrönn Jóhannsdóttir aðstoðarsaksóknari ) g egn Arben Cuco ( Guðmundur Njáll Guðmundsson lögmaður ) Dómur Mál þetta, sem var tekið til dóms 1. nóvember 2019, höfðaði lögreglustjórinn á Suðurnesjum með ákæru dagsettri 19. september 2019 á hendur Arben Cuco fæddum [...] , a lbönskum ríkisborgara : ,,fyrir skjalafals, m eð því að hafa, miðvikudaginn 28. ágúst 2019, framvísað við landamæragæslu í flugstöð Leifs Eiríkssonar, í blekkingarskyni, grunnfölsuðu ítölsku kennivottorði ánöfnuðu [...] , fd. [...] , nr. [...] með gildistíma frá 22.05.2017 til 21.05.2027. Telst þessi há ttsemi ákærða varða við 1. mgr. 155. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls Af hálfu ákærða er krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. Þá gerir skipaður verjandi k röfu um hæfilega þóknun sér til handa. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu er sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði má ls og ákvörðun viðurlaga. Við þingfestingu málsins játaði ákærði brot sitt án undandráttar. Játning ákærða fær stoð í gögnum málsins. Samkvæmt því þykir sannað að ákærði hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar er réttileg a brotið réttilega heimfært til refsiákvæða. 2 Sakavottorð ákærða liggur ekki frammi í málinu. Engin gögn liggja fyrir um að ákærði hafi áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Verður við ákvörðun refsingar tekið mið af þeirri staðreynd, sem og skýlausri játningu ákærða. Verður refsing ákærða ákveðin fangelsi í 30 daga í samræmi við dómvenju í málum af þessu tagi. Eftir úrslitum málsins ber samkvæmt 235. gr. laga nr. 88/2008 að dæma ákærða til greiðslu sakarkostnaðar. Ákærði greiði því þóknun verjanda sí ns á rannsóknarstigi, Halldóru Aðalsteinsdóttir lögmanns, er hæfilega þykir ákveðin 63.240 krónur að virðisaukaskatti meðtöldum, og þóknun skipaðs verjanda síns fyrir dómi, Guðmundar Njáls Guðmundssonar lögmanns, er hæfilega þykir ákveðin 147.560 krónur að virðisaukaskatti meðtöldum. Ólafur Egill Jónsson aðstoðarmaður dómara kveður upp dóm þennan. Dómso r ð: Ákærði Arben Cuco, fæddur [...] , sæti fangelsi í 30 daga. Ákærði greiði þóknun verjanda síns á rannsóknarstigi, Halldóru Aðalsteinsdóttur lögmanns, 63.240 krónur , og þóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar Njáls Guðmundssonar lögmanns , 147.560 krónur. Ólafur Egill Jónsson