Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 15. október 2020 Mál nr. S - 4453/2020 : Lögreglustjórinn á höfuðborgars væðinu ( Baldvin Einarsson saksóknarfulltrúi ) g egn Andrei Buhhanevits ( Guðmundur Ágústsson lögmaður ) Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 30. júní 2020, á hendur Andrei Buhhanevits , kt. [...] , [...] , [...] , fyrir umferðarlagabrot með því að hafa , þriðjudaginn 10. mars 2020, ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti um Reykjanesbraut, við Flugstöð Leifs Eiríkssonar í Reykjanesbæ, að bifreiðastæði við Blikavelli 2. Telst brot þetta varða við 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Verjandi ákærða sótti þing við þingfestingu málsins og lagði fram yfirlý singu ákærða um að hann gangist við þeim brotum sem honum eru nú gefin að sök. Verjandi ákærða krefst vægustu refsingar sem lög leyfa og hæfilegrar þóknunar sér til handa. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og v ar það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ák ærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 2 3 . júní 2020, hefur ákærði þrisvar áður sætt refsingu vegna aksturs sviptur ö kuréttindum . Fyrst gekkst ákærði undir greiðslu sektar með lögreglustjórasátt 16. mars 2017 og aftur með lögreglustjórasátt 16. maí 2018. Síðast var ákærði dæmdur í 30 daga fangelsi fyrir ítrekaðan sviptingarakstur með dómi 13. nóvember 2019. Við ákvörðun refsingar verður 2 því við það miðað að ákærð a sé nú í fjórða sinn gerð refsing fyrir akstur sviptur ökuréttindum innan ítrekunartíma í skilningi 71. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 . Með hliðsjón af dómvenju og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 60 daga. Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar Ágústsonar , 114.700 krónur . Annan sakarkostnað leiddi ekki af m eðferð málsins. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Haukur Gunnarsson a ðstoðarsaksóknar i fyrir Baldvin Einarsson aðstoðarsaksóknar a . Arna Sigurjónsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Andrei Buhhanevits , sæti fan gelsi í 60 daga . Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar Ágústsonar , 114.700 krónur . Arna Sigurjónsdóttir