Héraðsdómur Vestfjarða Dómur 1. apríl 2020 Mál nr. S - 34/2020 : Lögreglustjórinn á Vestfjörðum (Bryndís Ósk Jónsdóttir aðstoðarsaksóknari) g egn X Dómur I Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið föstudaginn 27. mars sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Vestfjörðum þann 11. febrúar sl., á hendur X , kt. 000000 - 0000 , , Fyrir eftirtalin brot: a. fíkniefnalagabrot, með því að hafa, nýársnótt 2020, haft í fórum sínum, á veitingahúsinu Edinborg við Aðalstræti 7 á Ísafirði, 5,58 grömm af maríhúana og 3 ecstasy - töflur, sem lögregla fann við líkamsleit á honum. (314 - 2020 - 2) b. fíkniefnalagabrot, með því að hafa, miðvikudaginn 22. janúar 2020, haft í fórum sínum, í herbergi sínu að , 0,47 grömm af maríhúana og 1,02 grömm af kannabisstönglum, sem lögregla fann við húsleit. (314 - 2020 - 275) c. hótanir og fíkniefnalagabrot, með því að hafa fimmtudaginn 16. janúar 2020, á heimili sínu að , dregið upp hníf og hótað sínum, A , kt. 000000 - 0000 , lífláti, sem var til þess fallið að vekja hjá A ótta um líf sitt og velferð og á sama tíma haft í fórum sínum 3 ecstasy - töflur, sem lögregla fann við öryggisleit er ákærði var handtekinn og færður á lögreglustöð. (314 - 2020 - 182) Telst þetta varða við 2., sbr. 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974, sbr. lög nr. 13/1985 og lög nr. 68/2001, og 1. og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld ef ni nr. 233/2001, sbr. rgl. nr. 789/2010 og 513/2012 og hótunarbrotið við 233. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 . Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. 2 Þá er krafist upptöku á 1,02 grömmum af kannabiss tönglum, 6,05 grömmum af maríhúana og 6 ecstasy - töflum, með vísan til 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974, og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001, ásamt síðari breytingum. II Ákærði mætti ekki við þingfestingu málsins þrátt fyrir lögmæta birtingu ákæru þann 20. mars sl., ásamt fyrirkalli þar sem þess var getið að málið kynni að verða dæmt að ákærða fjarstöddum. Málið var því tekið til dóms samkvæmt heimild í 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Um málavexti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði , dagsettu 9. mars sl. , var ákærði dæmdur til tveggja mánaða fangelsisvistar 12 febrúar sl. fyrir brot gegn lögum ávana - og fíkni e fni nr. 65/1974. Brot þau sem ákærði er nú fundinn sekur um er u frami n fyrir uppkvaðningu áðurgreinds dóms og verður ákærða því nú dæmdur hegningarauki, með vísan til 78. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Með hliðsjón af framangreindu, sakarefni málsins, dómvenju og 77. gr. almennra hegningarlaga þykir refsing ákærða h æfilega ákveðin fangelsi í tvo mánuði. Þá sæti ákærði , með vísan til lagaákvæða í ákæruskjali, upptöku á haldlögðum fíkniefnum, svo sem nánar greinir í dómsorði . Engan sakarkostnað leiddi af máli þessu. Bergþóra Ingólfsdóttir dómstjóri kveður upp dóm þe nnan. Dómso r ð: Ákærði, X , sæti fangelsi í tvo mánuði. Ákærði sæti upptöku á haldlögðum 1,02 grömmum af kannabisstönglum, 6,05 grömmum af maríhúana og 6 ecstasy - töflum . Bergþóra Ingólfsdóttir 3