Héraðsdómur Suðurlands Dómur miðvikudaginn 4. september 2019 Mál nr. S - 368/2019 : Lögreglustjórinn á Suðurlandi ( Þórdís Ólöf Viðarsdóttir fulltrúi ) g egn Tomasz Broniszewski Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið fimmtudaginn 2 9 . ágúst sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurlandi þann 12. júlí sl., á hendur Tomasz Broniszewski, fyrir umferðarlagabrot með því að hafa, miðvikudaginn 15. maí 2019, ekið bifreiðinni sviptur ökurétti og undir Teljast brot ákærða varða við 1. mgr., sbr. 3. mgr. 45. gr. og 1. mgr. 48. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987, sbr. 1. mgr. 100. gr. nefndra u mferðarlaga. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til að sæta sviptingu ökuréttar samkvæmt 101. og 102. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987 með áorðnum breytingum og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákærði mætti við þingfestingu málsins o g lýsti yfir að hann óskaði ekki eftir skipun verjanda. Ákærði viðurkenndi skýlaust að hafa gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru. Með vísan til skýlausrar játningar ákærða og þar sem dómari taldi ekki ástæðu til að draga í efa að já tning hans væri sannleikanum samkvæm var farið með málið í samræmi við ákvæði 1. mgr. 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Um málavexti vísast til ákærusk jals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði þrisvar sinnum áður s ætt refsingu. Þann 13. apríl 2017 var gekkst ákærði undir greiðslu sektar með sátt hjá lögreglustjóranum á Suðurlandi meðal annars fyrir að aka sviptur ökurétti. Þá var ákærði dæmdur til greiðslu sektar með dómi Héraðsdóms Suðurlands hinn 23. júní 2017 fyr ir ölvunarakstur, og var 2 ákærði einnig sviptur ökurétti í 18 mánuði. Þá var ákærði dæmdur til greiðslu sektar með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur hinn 30. janúar 2019 meðal annars fyrir að aka sviptur ökurétti og ölvunarakstur. Þá var ákærði einnig sviptur öku rétti í 5 ár frá 11. febrúar 2019. Við ákvörðun refsingar hér verður þannig við það miðað að ákærði gerist nú í þriðja sinn sekur um að aka undir áhrifum áfengis og í þriðja sinn um að aka sviptur ökurétti. Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fangelsi í 6 0 daga. Með vísan til dómvenju þykja ekki efni til að skilorðsbinda refsinguna. Með vísan til 235. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, ber að dæma ákærða til greiðslu alls sakarkostnaðar, sem nemur samkvæmt yfirliti lögreglu samtals 41.498 kr. Með vís an til 101. og 102. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, með síðari breytingum, ber að svipta ákærða ökurétti í 4 ár frá 11. febrúar 2024. Írena Eva Guðmundsdóttir, löglærður aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð : Ákærði, Tomas z Broniszewski, sæti fangelsi í 60 daga. Ákærði greiði allan sakarkostnað, samtals 41.498 krónur. Ákærði er sviptur ökurétti í fjögur ár frá 11. febrúar 2024. Írena Eva Guðmundsdóttir .