1 Árið 201 9 , mánu d aginn 9 . desem ber , er á dómþingi Héraðsdóms Suðurlands, sem háð er af Sigurði G. Gíslasyni héraðsdómara að Austurvegi 4, Selfossi, k veðinn upp í máli nr. S - 601 / 201 9 : Ákæruvaldið ( Margr é t Harpa Garðarsdóttir saksóknarfulltrúi ) gegn Edgaras Marcikonis , (Júlí Ósk Antonsdóttir lögmaður) Vilmantas Budkovas , (Leifur Runólfsson lögmaður) Ignas Degutis , (Kristrún Elsa Harðardóttir lögmaður) Audrius Vaiciunas og (Orri Sigurðsson lögmaður) Rolandas Juozas Jurgelaitis (Saga Ýrr Jónsdóttir lögmaður) svofelldur d ó m u r : Mál þetta e r höfðað með ákæru Lögreglustjórans á Suðurlandi, 28 . október 2019 , á hendur á hendur Edgaras Marcikonis, [...] , Vilm a n tas Budkovas, [...] , I g n a s Degutis, [...] , Audrius Vaiciunas, [...] og Rolandas Juozas Jurgelait is, [...] I. gegn ákærða Edgaras fyrir peningaþvætti m eð því að hafa, á tímabilinu fr á 1. janúar 2017 til 27. ágúst 2019, tekið við, nýtt, umbreytt, afhent og/eða aflað sér ávinnings alls allt að fjárhæð 23.638.188 krónur, með sölu og dreifingu ótiltekins m agns fíkniefna og/eða eftir atvikum með öðrum ólögmæt um og refsiverðum hætti. Ranns ókn lögreglu á ráðstöfun fjármuna ákærða sýndi fram á að rekjanlegar tekjur ákærða á tímabilinu voru samtals 27.203.940 krónur en rekjanleg útgjöld auk innistæðna og haldla gðs reiðufjár samtals 50.842.128 krónur, sbr. neðangr eind sundurliðun: 2 TEKJUR - OPINBER SKRÁNING - UPPRUNI ÞEKKTUR Tegund greiðslu - peningaeign Fjárhæð Athugasemdir Upphafsstaða á reikningum Edgaras miðað við 01.01.2017 16.594 kr. skv. bankagögnu m Launatekjur Edgaras skv. bankagögnum 4.984.908 kr. með útgreiddu orlofi Greiddar slysabætur 22.017.557 kr. skv. bankagögnum Aðrar tekjur Edgaras skv. bankareikningum 184.881 kr. Ríkisféhirðir og fl. Opinberar tekjur og greiðslur samtals: 27. 203.940 kr. ÚTGJÖLD/ÚTSTREYMI FJÁR/SPARIFÉ Tegund greiðslu Fjárhæð Athugasemdir Almenn neysla og fjármagnskostnaður 15.532.454 kr. Millifærslur á kennitölur 5.699.367 kr. Veðmál 6.390.533 kr. Símgreiðslur og kaup á erlendum gjalde yri 19.501.900 kr. Haldlagðar innistæður af bankar eikningum 1.991.768 kr. Haldlagt reiðufé af heimili 957.000 kr. Innistæður á bankareikningum við lok tímabils 769.106 kr. Rekjanleg útgjöld 01.01.2017 - 27.08.2019 auk innistæðna og haldlagð s reiðufjár 50.842.128 kr. Niðurstaða: Reikn aður lífeyrir Edgaras er neikvæður um : - 23.638.188 kr. Ákærði hefur ekki gefið trúverðugar skýringar um lögmæta meðferð hans á 23.638.188 krónum umfram uppgefnar tekjur hans. Teljast brot ákærð a varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almen nra h egningarlaga nr. 19, 1940. II. gegn ákærða Vilmantas fyrir peningaþvætti með því að hafa, á tímabilinu frá 1. janúar 2017 til 30. ágúst 2019, tekið við, nýtt, umbreytt, afhent og/eða aflað sér ávinnings all s allt að fjárhæð 22.766.588 krónur, með sölu og drei fingu ótiltekins magns fíkniefna og/eða eftir atvikum með öðrum ólögmætum og refsiverðum hætti. Rannsókn lögreglu á ráðstöfun fjármuna ákæ rða sýndi fram á að rekjanlegar tekjur ákærða á tímabilinu voru samtals 15.329.997 krónur en rekjanleg útgjöld auk in nistæðna og haldlagðs reiðufjár samtals 38.096.585 krónur, sbr. neðangreind sundurliðun: 3 TEKJUR - OPINBER SKRÁNING - UPPRUNI ÞEKKTUR Tegund greiðslu - peningaeign Fjárhæð Athugasemdir Upphafsstaða á reikningum Vilmantas miðað við 01.01.2017 435 kr. s kv. bankagögnum Launatekjur Vilmantas skv. bankagögnum 1.618.272 kr. með útgreiddu orlofi Greiddar slysabætur 13.672.302 kr. skv. bankagögnum Aðrar tekjur Vilmantas skv. bankareikningum 38.988 kr. R íkisféhirðir og fl. Opinberar tekjur og greiðsl ur samtals: 15.329.997 kr. ÚTGJÖLD/ÚTSTREYMI FJÁR/SPARIFÉ Tegund greiðslu Fjárhæð Athugasemdir Almenn neysla og fjármagnskostnaður 5.009.302 kr. Millifærslur á kennitölur 11.523.556 kr. Veðmál 50.378 kr. Símgreiðslur og kaup á erlen dum gjaldeyri 21.513.349 kr. Innistæður á bankareikningum við lok tímabils 0 kr. Rekjanleg útgjöld 01.01.2017 - 30.08.2019: 38.096.585 kr. Niðurstaða: Reiknaður lífeyrir Vilmantas er n eikvæður um: - 22.766.588 kr. Ákærði hefur ekk i gefið trúverðugar skýringar um lögmæta meðferð hans á 22.766.588 krónum umfram uppgefnar tekjur hans. Teljast brot ákærða varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. III. gegn ákærða Audrius fyrir peningaþvæ tti með því að h afa, á tímabilinu frá 18. febrúar 2019 til 4. apríl 2019, tekið við, nýtt, flutt, umbreytt og/eða aflað sér ávinnings alls allt að fjárhæð 3.019.694 krónur, með sölu og dreifingu ótiltekins magns fíknief na og/eða eftir atvikum með öðrum ólö gmætum og refsiv erðum hætti. Rannsókn lögreglu á ráðstöfun fjármuna ákærða sýndi fram á að rekjanlegar tekjur ákærða á tímabilinu voru engar en rekjanleg útgjöld auk innistæðna og haldlagðs reiðufjár samtals 3.019.694 krónur, sbr. neðangreind sundurliðun: TEKJUR - OPINBE R SKRÁNING - UPPRUNI ÞEKKTUR Tegund greiðslu - peningaeign Fjárhæð Athugasemdir Upphafsstaða á reikningum Audrius miðað við 18.02.2019 0 kr. skv. bankagögnum Launatekjur Audrius samkv. bankagögnum 0 kr. Engin laun á tímabilinu 4 Aðrar tekjur Audrius skv. bankareikningum 0 kr. Engin laun á tímabilinu Opinberar tekjur og greiðslur samtals: 0 kr ÚTGJÖLD/ÚTSTREYMI FJÁR/SPARIFÉ Tegund greiðslu Fjárhæð Athugasemdir Almenn neysla og fjármag nskostnaður 61.988 kr. Reiðufjárúttektir erlendis 637.092 kr. Haldlagðar innistæður af bankareikningum 1.035.745 kr. Haldlagt reiðufé Audrius við handtöku (EUR 9.575, - ) 1.284.869 kr. Innistæður á bankareikningum við lok tímabils 0 kr. Rekjan leg útgjöld 18.02.2019 - 04.04.2019 auk innistæðna og haldlagð s reiðufjár: 3.019.694 kr. Niðurstaða: Reiknaður lífeyrir Audrius er neikvæður um : - 3.019.694 kr Ákærði hefur ekki gefið trúverðugar skýringar um lögmæta meðferð hans á 3.019.694 k rónum umfram uppgefnar tekjur hans. Teljast brot ákæ rða varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. IV. gegn ákærða Ignas fyrir peningaþvætti með því að hafa, á tímabilinu frá 14. september 2018 til 4. apríl 2019, tekið við, nýtt, umbreytt og/eða aflað sér ávinnings alls allt að fjárhæð 1.570.170 kr ónur, með sölu og dreifingu ótiltekins magns fíkniefna og/eða eftir atvikum með öðrum ólögmætum og refsiverðum hætti. Rannsókn lögreglu á ráðstöfun fjármuna ákærða sýndi fram á að rekjanlegar tekjur ákærða á tímabilinu voru engar en rekjanleg útgjöld auk innistæðna samtals 1.570.170 krónur, sbr. neðangreind sundurliðun: TEKJUR - OPINBER SKRÁNING - UPPRUNI ÞEKKTUR Tegund greiðslu - peningaeign Fjárhæð Athugasemdir Upphafsstaða á reikningum Ignas miðað við 14.09.2018 0 kr. skv. b ankagögnum Launatekjur Ignas skv. bankagögnum 0 kr. með útgreiddu orlofi Aðrar tekjur Ignas skv. bankareikningum 0 kr. Ríkisféhirðir og fl. Opinberar tekjur og greiðslur samtals: 0 kr. ÚTGJÖL D/ÚTSTREYMI FJÁR/SPARIFÉ Tegund greiðslu Fjár hæð Athugasemdir 5 Almenn neysla og fjármagnskostnaður 267.263 kr. Millifærslur á kennitölur 806.000 kr. Kaup á erlendum gjaldeyri 496.170 kr. Innistæður á bankareikningum við lok tímabils 737 k r. Rekjanleg útgjöld 14.09.2018 - 04.04.2019 a uk innistæðna: - 1.570.170 kr. Niðurstaða: Reiknaður lífeyrir Ignas er neikvæður um: - 1.570.170 kr. Ákærði hefur ekki gefið trúverðugar skýringar um lögmæta meðferð hans á 1.570.170 krón um umfram uppgefnar tekjur hans. Teljast brot ákærða varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. V. gegn ákærða Audrius fyrir peningaþvætti með því að hafa, síðdegis mánudaginn 18. febrúar 2019, við hraðbanka í útibúi Ísland sbanka [... ] í Reykjavík, tekið við hvítu u mslagi úr hendi meðákærða Edgaras Marcikonis, sem innihélt gjaldeyri að fjárhæð 10.000 evrur, sem Edgaras hafði keypt fyrir íslenskar krónur hjá gjaldkera í sama bankaútibúi örfáum andartökum f yrr, en á kærða gat ekki dulist að um var að ræ ða ávinning af sölu - og dreifingu ótiltekins magns fíkniefna og/eða eftir atvikum hafði verið aflað með öðrum ólögmætum og refsiverðum hætti. Ennfremur með því að hafa síðar þann sama dag flutt umrædda fjármuni með sér til [...] og nýtt þá þar í eigin og /eða annarra þágu. Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. VI. gegn ákærða Edgaras fyrir peningaþvætti með því að hafa, síðdegis mánudaginn 18. febrúar 2019, við hraðbanka í útibúi Íslandsban ka [...] í Reyk javík, aðstoðað og leiðbeint meðákærða Audrius Vaiciunas, við innlögn reiðufjár samtals að fjárhæð 700.000 krónur inn á reikning Audrius númer [...] , en ákærða gat ekki dulist að umræddir fjármunir væru ávinningur af sölu og dreif ingu ótilte kins magns fíkniefna og/eða eftir atvikum hafði verið aflað með öðrum ólögmætum og refsiverðum hætti. Telst brot ákærða varða við 1. mgr., sbr . 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. VII. gegn ákærða Edgaras fyrir umferðarla gabrot og skjalafals með því að hafa, síðdegis miðvikudaginn 20. febrúar 2019, ekið bifreiðinni [,,,] , sviptur ökurétti, suður Sæbraut við Langholtsveg í Reykjaví k, og fyrir að hafa við afskipti lögreglu umrætt sinn framvísað til lögreglu í blekkingarskyni fölsuðu ökuskírtein i með nafni [...] . Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 48. gr. umferðarlaga nr. 50,1987, sbr. 1. mgr. 100. gr. sömu laga, og 1. mgr . 155. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. VIII. gegn ákærða Edgaras fyrir fíkniefnalagabrot 6 með því a ð hafa, síðdegis miðvi kudaginn 20. febrúar 2019 , á heimili sínu að A , haft í vörslu sinni í sölu - og dreifingarskyni samtals 4. 392,27 g af maríhúana og sem lögregla fann við leit í íbúðinni umrætt sinn. Telst brot ákærða varða v ið 2. gr., sbr. 4., 5. og 6. gr. laga um ávana - o g fíkniefni nr. 65, 1974 með síðari breytingum og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og f íkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001 með síðari breytingum. IX. gegn ákærða Edgaras fyrir v opnalagabrot með því að hafa, á sömu stund og sta ð og greinir í ákærulið VIII, án þess að hafa skotvopnaleyfi, haft í vörslu sinni sex skammbyssur, sem lö gregla fann í plastkassa á gangi við leit í íbúðinni umrætt sinn , án umbúða og án þess að ákærði ábyrg ðist vörslu skotvopnanna með þeim hætti að óviðko mandi aðili næði ekki til. Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 20. gr., sbr. 1. mgr. 12. gr. og 1. og 2. mgr. 23. gr., sbr. 1. mgr. 36. gr. vopnalaga nr. 16, 1998. X. gegn ákærða Ignas fyrir peningaþvætti með því að hafa, um hádegisbil fi mmtudaginn 4. apríl 2019, við hraðbanka í fjórum útibúum Arion banka; fyrst [...] í Reykjavík, næst [...] í Reykjavík, því næst að [...] og að lokum að [...] , aðstoða ð og leiðbeint meðákærða Audr ius Vaiciunas , við innlögn reiðufjár samtals að fjárhæð 1.035.000 krónur inn á re ikning Audrius númer [...] , en ákærða gat ekki dulist að umræddir fjármunir væru ávinningur af sölu og dreifingu ótiltek ins magns fíkniefna og/eða eftir atvikum hafði verið af lað með öðrum ólögmætum og refsiverðum hætti. Teljast brot ákærða varða við 1. m gr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. XI. gegn ákærða Rolandas fyrir peningaþvætti með því að hafa, um hádegisb il fimmtudaginn 4. apríl 2019, í útibúi Arion banka [...] í Reykjavík, keypt gjaldeyri að f járhæð 2.275 evrur með sölu á 314.464 krónum sem ákærði afhenti gjaldkera, en um var að ræða ávinning af sölu - og dreifingu ótiltekins magns fíkniefna og/ eða eftir atvikum hafði verið aflað með öðrum ólögmætum og refsiverðum hætti. Telst brot ákærða varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. XII. gegn ákærða Rolandas fyrir peningaþvætti með því að hafa, um hádegisbil fimmtuda ginn 4. apríl 2019, við hraðbanka í útibúi Arion banka [...] í Reykjavík, aðstoðað og lei ðbeint meðákærða Audrius Vaiciunas , við innlögn reiðufjár samtals að fjárhæð 105.000 krónur inn á reikning Audrius númer [...] , en ákærða gat ekki dulist að umræddir fjármunir væru ávinningur af sölu - og dreif ingu ótiltekins magns fíkniefna og/eða eftir atvikum hafði verið aflað með öðrum ólögmætum og refsiverðum hætti. Telst brot ákærða varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. al mennra hegningarlaga nr. 19, 1940. XIII. gegn ákærða Rolandas fyrir fíkniefnalagabrot 7 með því að hafa, síðd egis fimmtudaginn 4. apríl 2019, innandyra í sumarhúsi, í plastpokum á lóð og í hjól hýsi sem stóð á sömu lóð að B , í sölu - og dreifingarskyni haft í vörslu sinni samtals 200 kannabisplöntur [2 - 149 cm á hæð] er sam tals vógu 87.705,4 g o g 25.611,0 g af kannabislaufum; sem lögregla fann við leit umrætt sinn og fyrir að hafa um nokkurt skeið fram til þess dags ræktað þ ar framangreindar kannabisplöntur. Telst brot ákærða varða við 2. gr., sbr. 4., 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr . 65, 1974 með síðari breytingum og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni og ön nur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001 með síðari breytingum. XIV. gegn ákærða Rolandas fyrir þjófnað á orkuforða með því að hafa, u m nokkurt skeið fram til fimmtudagsins 4. apríl 2019, stolið raforku að óþekktu verðmæti með því að hafa tengt fram hjá rafmagnsm æli í sumarhúsi að B , og þannig hagnýtt sér á ólögmætan hátt orkuforða til frama ngreindrar fíkniefnaræktunar, sbr. ákæruliður XIII. Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. XV. gegn ákærða Vilman ta s fyrir hlutdeild í fíkniefnalagabroti með því að hafa, á tímabilinu frá október 2018 og fram til fimmtudagsins 4. apríl 2019, lagt til húsnæði að B , til fíkniefnaræktuna r þeirrar er greinir í ákærulið XIII ., en ákærði leigði húsnæðið sjálfur á umræddu tímabi li af eigendum þ ess: C , og D en framleigði það öðrum óþekktum aðila/aðilum til þess að stu nda fíkniefnaræktun þá er ákærða gat e kki dulist að fór þar fram. Telst brot ákærða varð a við 2. gr., sbr. 4., 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65, 1974 með síðari breyt ingum og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni o g önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/ 20 01 með síðari breytingum, allt sbr. 22. gr. almennr a hegningarlaga nr. 19, 1940. XVI. gegn ákærða Vilmantas fyrir peningaþvætti með því að hafa, á t ímabilinu frá október 2018 og fram til apríl 2019, á óþekktum stað á skógr æktarsvæði í Heiðmörk í nágrenni Rey kj avíkur, móttekið mánaðarlega í allt að sjö skipti, greiðslu að fjárhæð 140.000 krónur í reiðufé, í hvert skipti, samtals að fjárhæð allt að 980. 000 krónur, úr hendi óþekkts/óþekktra aðila, fyrir útleigu húsnæðis að B , sbr. ákæruliðir XIII. og XV., og með því a flað sér ávinnings af þeirri refsiverðu fíkniefnaræktun sem ákærða gat ekki dulist að fór þar fram. Ennfremur með því að hafa nýtt umrædda f jármuni í eigin þágu og/eða annarra, þar á meðal greitt sjálfur m ánaðarlega leigugjald fyrir húsnæðið í hendur húsei genda: C og D. Telst brot ákærða varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra heg ningarlaga nr. 19, 1940. XVII. gegn ákærð a Ignas fyrir fík niefnalagabrot með því að hafa, síðd egis fimmtudaginn 4. apríl 2019, innandyra í sumarhúsi og í plastpokum á lóð að E , í sölu - og dreifingarskyni haft í vörslu sinni samtals 58 kann ab isplöntur [17 - 156 cm á hæð] er samtals vógu 26.976 ,6 g, 420,10 g af kann abislaufum og 18.068,99 g af kannabisstönglum, sem lögregla fann við leit 8 umrætt sinn og fyrir að hafa um nokkurt skeið fram til þess dags ræktað þar framangreindar kannabisplöntur. Telst brot ákærða varða við 2. gr., sbr. 4., 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65, 1974 með síðari breytingum og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni n r. 233/2001 með síðari breytingum. XVIII. g egn ákærða Ignas fyrir þjófnað á orkuforða með því að hafa, um nokkurt sk eið fram til fimmtudagsins 4. apríl 2019, stolið raforku að óþekktu verðmæti með því að hafa tengt fram hjá rafmagnsmæli í sumarhúsi að E , og þannig hagnýtt sér á ólögmætan hát t orkuforða til framangreindrar fíkniefnaræktunar, sbr. ákæruliður XVI. Telst b rot ákærða varða við 1. mgr. 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940. Þess er kr afist að ákærðu verði dæmdir til ref si ngar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Vegna ákæruliðar I er þess ennfremur krafist með vísan til VII. kafla A., einkum 69. gr. , 69. gr. a. 69. gr. b. og 69. gr. c. og 69. gr. d. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940 , með síðari breytingum, að ákærða E dg aras verði gert að sæta upptöku á ávinningi brotanna, nánar tiltekið; innistæðu að fjárhæð 2.948 krónur á bankareikningi [ ...] auk áfallandi vaxta og verðbóta af framangreindri fjárhæð frá 21.02.2019 til grei ðsludags. Framangreindur bankareikni ng ur var stofnaður af lögreglustjóranum á höf uðborgarsvæðinu í Íslandsbanka til að varðveita annars vegar reiðufé sem haldlagt var á heimili ák ærða að A þann 20. febrúar 2019 og hins vegar fjár muni af bankareikningum ákærða; [...] og [...] sem hvort tveggj a var haldlagt. Þá verði ákærða ennfremur gert að sæta upptöku á innistæðu að fjárhæð 750.536 krónur á bankareikningi [...] , auk áfallandi vaxt a og verðbóta af framan greindri fjárhæð frá 21.02.2019 til gr eiðsludags. Vegna ákæruliðar III er þess e nnfremur krafist með vísan til VII. kafla A., einkum 69. gr., 69. gr. a., 69. gr. b. og 69. gr. c. og 69. gr. d. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940, me ð síðari breytingum, að ákærða Audrius verði gert að sæta u pp töku á ávinningi brotanna, nánar tiltekið; innistæðu að fjárhæð 1.284.869 krónur á bankareikningi [...] , auk áfallandi vaxta og verðbóta af framangreindri fjárhæð frá 10. apríl 2019 til greiðslud ags. Þá verði ákærða ennfremur gert að sæta upptök u á innistæðu að fjárhæð 1.035.550 krónur á b ankareikningi [...] , auk áfallandi vaxta og verðbóta af framangreindri fjárhæð frá 11. apríl 2019 til greiðsludags. Framangreindir bankareikningar voru stofnaðir af l ögreglustjóranum á Suðurlandi í [...] til þess að varðveita annars vegar reiðufé sem fannst í fórum ákærða þann 4. apríl 2019 og hins vegar fjármuni af bankareikningi ákærða [...] , sem hvort tveggja var haldlagt. Vegna ákæruliðar VIII er þess ennfrem ur krafist að ákærða Edg ar as verði gert að sæta upptöku á framangrein dum fíkniefnum (efnaskrá lögreglu 40162) samkvæmt 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65, 1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001. 9 Vegna ákæruliðar IX er þess ennfremur krafist að ákærða Ed garas verði gert að sæta u pptöku á sex skammbyssum að óþekktri gerð ( munir merktir nr. 482941 í munaskrá lögreglu nr. 135979), sbr. 1. mgr. 37. gr. vopnalaga nr. 16, 1998. Vegna ákæruliðar XIII er þess ennfremur krafist að ákærða Rolandas verð i gert að sæ ta upptöku á framangrein du m fíkniefnum (efnaskrár lögreglu 40543, 40544, 40545, 40546, 40547, 40548, 40549 og 40550) og búnaði til ólögmætrar ræktunar og meðferðar fíkniefna sbr. munaskrár lögreglu nr. 136843, 136845, 136846, 136847, 136848 sam kvæmt 6. og 7. mgr. 5. gr. laga nr. 65 , 1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001. Vegna ákæruliðar XVII er þess ennfremur krafist að ákærða Ignas verði gert að sæta upptöku á framangreindum fíkniefnum (efnaskrár lögreglu nr. 40551, 40552, 40553) o g búnaði til ólögmætrar ræktunar og me ðferðar fíkniefna sbr. munaskrár lögreglu nr. 136844, 136850, 136851 og 136854 samkvæmt 6. og 7. mgr. 5. gr. laga nr. 65, 1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001. Einkaréttarkröfur: Vegna ákæruliðar XIV, ge rir RARIK oh f., [...] , krö fu um greiðslu skaðabóta úr hendi kærða að fjárhæð kr. 8.445.567, auk vaxta skv. 1. mgr. 8. gr. vaxtalaga nr. 38/2001, frá 1. apríl 2019 og til þess dags er mánuður er liðinn frá birtingu bótakröfu, en með dráttarvöxtum skv. 1. mgr. 6. gr., s br. og 9. gr. la ga nr. 38/2001 um vexti og verðtrygginguvfrá þeim degi til greiðsludags. Til vara er þess krafist að kærða verði gert að greiða kæranda skaðabætur að álitum. Þá er krafist greiðslu málskostnaðar úr hendi kærða, að skað lausu að mati dómsins eða samkvæmt s íð ar framlögðum málskostnaðarreikningi. Vegna ákæruliðar XVIII, gerir RARIK ohf., [...] , kröfu um greiðslu skaðabóta úr hendi kærða að fjárhæð kr. 1.503.988, auk v axta skv. 1. mgr. 8. gr. vaxtalaga nr. 38/2001 , frá 1. apríl 2019 og til þess dags e r mánuður er liðinn frá birtingu bótakröfu, en með dráttarvöxtum skv. 1. mgr. 6. gr., sbr. og 9. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtrygginguvfrá þeim degi til greiðsluda gs. Til vara er þess krafist að kærða verði ge rt að greiða kæranda skaðabætur að á li tum. Þá er krafist greiðslu málskostnaðar úr hendi kærða, að skaðlausu að mati dómsins eða samkvæmt síðar framlögðum málskostnaðarreikningi. Málið var þingfest 28 . október 2019 og fór aðalmeðferð fram 21 . og 22. nóvem ber 2019 og var málið dómtekið a ð h en n i lokinni. Við aðalmeðferð féll ákær u valdið frá ákærulið 9 , sem og frá kröf u um upptöku á byssum skv. þeim sama ákæru lið. Þá leiðrétti sækjandi við aðalmeðferð að í ákærulið XII eigi að standa 104.000 k rónur en ekki 105.000 k rónur . Afstaða ák ærðu ti l s akargifta og krafna ákæru valds og einkar éttark raf na er e ftirfaran di: Á kærð i Edgaras nei tar sök skv. ák æruliðum 1 og 6, en játar sök s kv. á k ær u liðum 7 og 8. Ákærði samþykkir upptöku á fíkniefnum. Ákærði hafnar upptöku kr öfu vegna á kæ r uliðar 1, en samþy kkir u pptökukr öf u vegna á k æ r uliðar 8. Á kærð i Vilmantas ne itar sök skv. ákærulið um 2 , 15 o g 16 . 10 Á kærð i Ignas neita r sök skv. ákæru l ið um 4 , 10 og 18, en játar sök skv. ákær ulið 17 . Ák ærði hafnar bótakröfu og samþykkir upptöku á fíkniefnum . Ákærði Audrius ne itar s ök skv. á k r æuliðum 3 og 5 . Ákærði hafnar uppt ö ku vegna ákæruliðar 3 . Á kærð i Rolandas ne itar sök skv. á k ær uliðum 11 , 12 og 14, en játar sök skv. ákæru lið 13 . Ákærði sam þy kkir upptöku kröfu vegna ákæruliðar 13 . Ákærði haf nar bótakröfu . Af hálfu ákæruval ds eru þær dómkröfur ger ða r sem að ofan greinir. Af hálf u ákærða Edgaras er a ðallega kr afist s ýknu af ákæruliðum 1 og 6, en t i l vara væ gustu refsingar sem lög leyfa, en ve gna ákæruliða 7 og 8 er krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. Ákær ði krefst þess j afnfra m t að kröfu um upptöku á fjárm unu m verði hafnað, en fellst á upptöku kröfu vegna fíkniefna. Þá er þess krafist að sakarkostnaður gre iðist úr ríkissj óði, en til vara a ð hluta, þ.m.t. málsvarn arlaun skipaðs verjanda. Af hálfu ákærða Vilmantas er krafi s t sýk n u, en til vara vægustu refsing ar sem lög leyfa og að hún verði skilo r ð sbundin . Þá er krafist málsvarnarlauna úr ríkissj óði. Af hálfu ákærða Ignas er krafist sýknu vegna ákæruliða 4, 10 og 18, en til vara vægustu ref sin g ar sem lög leyfa. Vegna ákær uli ðar 1 7 er krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. A f hálfu ák ærða er fall ist á u pp tökukröfu vegna ákærulið ar 17. Vegna einkaréttarkröfu er aðallega kr afist frávísunar, en til vara sýknu, en til þrautavara ver ulegrar lækkuna r. Þá er þess krafist að allur s akarko stnaður greiðis t úr ríkissjóði, þ.m.t. málsvarnarla un skipað s verjan da ák ærða. Af hálf u ákærða Audrius er aðallega kra fist af öllum kröfum ák æruvalds, en til vara vægu stu refsingar sem lög leyf a. Þá er þess krafist að u pptökukröfu verði hafnað og að allur sakarkostnaður greiðist úr ríkis sjó ði, þ.m .t. málsvar narlaun skipaðs verjand a ákærða. Af hálfu ákærða Rolandas er kra fist sýknu af á kæruliðum 11, 12 og 1 4 , en til vara vægustu refsingar sem lög le yfa. Vegna ákær uliðar 1 3 krefst ák æ rði vægustu refsing ar sem lög leyfa og að hún verði skilo r ð sbundin að öllu leyti . Vegn a einkaréttarkröfu krefst ák ærði aðallega frávísunar, en til vara sýk nu, en til þrautavara veru legrar læk kunar. Ákærði fellst á upptöku kröfu vegna ákæruliðar 13. Þá er þess kr afist að a llur ko st n aður greiðist úr ríkissjóði , en til vara að hlut a úr ríkissjó ði , þ.m. t. málsvar narlaun skipaðs verjanda. 11 Mál avextir Mál þetta hófst með þv í að þann 3. apríl 2019 bá rust lögreglu upplýsingar um mögulega ræktun fíknie fna í E . Væri þar fyrir utan g r æ n [...] bifreið með númerinu [...] . Þann 4. a príl 2019 fór lögregla á vettvang til að kann a að stæður og vaknaði þá rökstuddur grunur um að í sumarhúsinu færi fram ræk tun á fíkniefn um. Var fylgst með húsnæ ðinu . S tu ttu seinna mættu lögreglumenn téðum [...] á [...] og var fylgst með bílnum o g fannst hún utan við sumar húsið F . Nokkru síðar var b íllinn k ominn fyrir utan húsið að E og f ór u lögreglum enn þar inn og handt óku ákærða Ignas, en þar inni reyn dist fara fram umfangsmikil ræk tun fíkniefna. Í framhaldinu va r farið að suma rhús inu að F og vaknað i þegar rökstuddur grunur um að þar f æri fram ræktun fíkniefna. Í framhald i nu v oru ákærð u Rolan da s og Audrius handtek n ir á vett vangi , en þar inni fór fram umfangsmi kil ræktun á kannabis. Við bæði þessi sumarhús vaknaði auk framangreinds rökstu ddu r grunur um að tengt hefði ve r i ð fram hjá rafma gni á b áðum stöðum. Hafði lögregla sam band við R ARIK og fór lögregla á vettvang ásamt starfsmanni RA RIK. Fyrst va r farið að sumarhúsinu F þann 5 . apríl 2019. Voru þar greinileg ummer ki um rafma g n sþjófnað, þ.e. að b úið var að ten gja fram hjá rafmagnsmæli og r júfa inn sigli á kassa sem ra fmagnsmælirinn var í. Lá rafmagnskapall fr á þeim stað s em teng t haf ð i verið fram hjá og inn í húsið að þeim stað sem fí kniefnaræ k t unin fór fram á. Í fra mhaldinu fór lögregla ásamt G starfsmanni RARIK að húsinu að E . Þar var ekki búið að rjúfa innsiglið á kassanum s em rafmagnsmæliri nn var í . Lá sver rafma gnsstrengur ú t úr húsinu í átt að stofnkassanum vi ð aðalveginn, en strengurinn hvarf undir snjó og jarð ve g og ekki unnt að sjá við hvað hann væ ri tengdur og hvert hann lá. Var fenginn vinnuflokkur f r á RARIK til að ka nn a þetta , en G taldi útilokað að fíkniefnaræ k t unin hefði verið teng d við rafmagnsmælinn. Seinna um daginn lét H , st arfsmaður RAR IK, vita að vi nnu flokkurinn væri bú inn að finna legu streng sins, en hann hafi verið tengdur fram hjá rafmagn sm ælinum í sumarhúsinu við niðurgrafinn stofnstreng frá RARIK. K v að H þetta hafa verið gert á n vit undar og leyfi s RARIK og væri því um þjófna ð á rafmagni að ræða. Með b réfi, dags. 7. júni 2019, lagði RARIK fram formlega kæru vegna þjófnaðar á orkuforða s kv. framansögðu og lagði síðar fram bótakröfu vegna þess, eins og áður hefur komið fram. Með hliðsjón af því að ákær ðu Rolandas o g I g nas hafa s kýlaust játað sakir s kv. ákæruliðum 13 og 17, sem l úta að frama n greindum fíkniefnaræktunum, þ ykir óþarft að fja ll a frekar um ræktanirnar sjálfar o g m ála vexti vegna þeirra. Ekki verður heldur 12 gerð sérstök grein fyrir málavöxtum vegna ákæruliða 7 o g 8, en s a k i r skv. þeim eru ját aðar eins og áður segir. Við rannsókn málsins kom í ljós að ákærði Vilmantas hafði tekið á leigu sumarhúsið F þar sem fram fór ræktun fíkniefna skv. ákæ rulið 13. Eigandi bús taðar ins, C , upplý s ti lögregl u í apríl 2019 um að hann hefði leigt bús taðinn til man ns sem væ r i kallaður Vill i , m eð eftirnafnið Budk o v eða e it thvað þannig, síðu stu 2 ár og h afi ekki komið þar sjálfur lengi. Hafi þetta staðið fr á a príl 2017. Villi hafi greitt um 100.000 mána ð arlega fyr ir bústaðinn. Þá lýsti C því að V illi hafi lýst því að hafa lánað vini sínum bústaðin n haustið 2018. Ákærð i Vil manta s kannaðist við það í skýrslu hjá lögreglu að hafa leigt bús taðinn og framleigt hann til þriggja manna sem hann kvaðst ekki v ita hvað h étu. Hann hafi fengið greitt frá þeim kr. 14 0.000 á mánuð i fyrir leiguna. Kvaðst ákærði hafa hitt þessa menn í He iðmörk við Reykjavík og fengið þar greiðslurnar mánaðarlega. Um bú s t aðinn í E leiddi rannsókn í ljós að ákærði Ignas ha f ði tekið þ a ð hús á leigu frá október 2018 skv. u pplýsingum eig andans, I , en leig an hefði farið fram g egnum fastei g n asalann J og verið greidd leiga kr. 145.000 mánaðarlega. Undir rannsókn málsins vann lögregla gre i ningu á fj ármálum ákærðu , a ð frátöldum ák ærða Ro landas . Með hliðsjón af sakar giftum þykir óhják væmilegt að gera grein fy r ir henni. Í greiningu lögreglu á fjármálum ák ærða Edgaras s egir að í kjölfar afskipta lögreglu hafi verið gerð húsleit á heimili ákærð a að A og við þá leit hafi auk fíkniefna verið lagt hald á reiðufé sem var þ ar á heimilinu. G reining lögreglu t a k i yfir t ímabilið frá 1. janúar 201 7 til 27. ágúst 2019 þegar ákærði hafi verið handtekinn í þágu r annsóknar máls. Segir að g rei ningin byggi á bankagögnum fengnum með samþykki ákærða , upplýsingum úr ökutækjaskrá og faste ig naskrá, skattframtölum og öðrum gögnum sem aflað hafi ve r i ð vegna lausafjárkaupa. Þá sé einnig litið til framburða ákær ða varðandi f j ármál hans. Reynt hafi verið að varpa ljósi á að hver séu raunverul eg útgjöld og hvaða fjármuni þ urfi til að standa strau m af slíkum útgjöldum. Við þá vinnu hafi ve r i ð farið yfir allar hreyfingar á bankareikningum og þær flokkaðar og skilgreindar. Ekki sé um eiginlegt bókhald að ræða upp á krónu og aura en greiningin eigi að gefa nokkuð skýra mynd af fjárhagslegum umsvifum á kæ rða á tímabilinu. Segi r að í október 2019 voru skráðar fasteignir og ökutæki á ákærða verið eftirfarandi; 13 Fasteignir: K . Fasteignam at 2019; [ ...] , - kr. (50% hlutu r) . Íbúðin hafi verið keypt [ ...] fyrir [...] , - kr. og sé í helmingseigu ákærð a L Greitt með [...] , - kr í peningum, - og yfirtöku ve ðskuldabré f a [...] , - kr. (Íbúðalán asjóður [...] , - kr ., BYR [...] , - kr.) Ökutæki: Samkvæmt ökutækjaskrá þann 03.10.201 9 hafi engin ökutæki verið skráð á ákærða o g sé það í samræmi við skattskil vegna tekjuársins 2018. Inn stæður í bönkum og reiðufé Up pl ý singar hafi borist um hreyfi ngar á fimm bankareikningum og mið i st upphafsstaða á reikningunum við fyrstu færslu frá 01.0 1 .2017 eins og sjá m egi á eftirfarandi lista yfir reikninga ákærða á tímabilinu: Staða á reikningi nr. [...] þann 30.07.2018 : 1.150 kr. Staða á reikningi n r. [...] þann 10.01.2019: - 43 5 kr. Staða á reikningi nr. [...] þann 1 1.09.2 017: 0 kr. Staða á reikningi nr. [...] þann 29.09.2017: 0 kr. Staða á reikningi nr. [...] þann 11.09.2017: 18 .1 79 kr. Ekki sé talin ástæða að ti ltaka innstæður á orlofsreikningum s em greiddar hafi verið út á tímabilinu, en þær séu skráða r með greiddum launum. Í greiningunni sé tekið tillit til fjármagns sem millifært er á milli eigin reikninga ákærða og þeirri v el tu haldið utan greiningarinnar þar sem ekki sé um r aunverulega ráðstöfun fjármag ns að ræða. Við húsleit á heimili ákærð a þann 20.02.2019 hafi fundist eftirfarandi fjármunir: Reiðufé í íslenskum krónum: 957.000 kr Umfjöllun 14 Við skoðun á fjármálum ákær ða v ek i athygli að veltan í gegnum b ankareikninga han s sé miklu meiri en s em nem i opinberum launatekjum. Í yfirheyrslum h a fi ákæ rði upplýst að hann hafi keypt nokkuð magn af erlendum gjaldeyri og notað til þess hluta af andvirði slysabót a sem hann fékk ár ið 2 017. Hafi aðili sem hann hitti í miðbæ Reykjavíku r óskað eftir því við hann að ákærði k eypti gjaldeyri sem umræddur aði li haf i síðan fengið og greitt ákærða andvirði gjaldeyrisins í reiðufé. Hafi ák ærði sagt h reyfingar á reiðufé í gegnum reikninga sí na v er a vegna þessara viðskipta með er lendan gjaldeyri . Samkvæmt bankagögnum séu reiðufjárinnlagnir á bankareikninga ákærða , ýmist í gegnum hraðbanka eða hjá gjaldkera 15 . 240.672, - krónur og úttektir á reiðufé í heild 4.529.075, - krónur. Þekkt kaup ákærða á gj al d eyri á tímabilinu séu 19.501.90 0, - krónur. Innbo rganir og greiðslur þ ar sem rekja m egi uppruna fjármuna séu teknar sam an í n eðangreindri töflu en að auki sé eignfærð innstæða á bankareikningum við upphaf tímabilsins sem til rannsóknar hafi verið . G re ið slur frá [...] og tengja st slysabótum séu skráðar með uppgefnu m tekjum. Að auki sé að sjá að reiðufjárinnlagn ir á b ankareikninga ákærða , ýmist í gegnum hraðbanka eða hjá gjaldkera, hafi verið 15 . 240.672, - krónur. Við grei ningu á útgjöldum ákæ rð a hafi verið stuðst við bankagögn. Reiðufjárúttektir hér á landi séu ekk i í yfirlitinu sem útgjöld þar sem endanleg ráðst öfun þ eirra fjármuna h afi ekki verið rakin en gerð grein fyrir innstæðum á bankareikningum í lok tímabils sem og haldlögðu m fjármunum ú r húsleit á heimili þeirra. 15 Mis munur á tekju - og útgjald ahlið sé því; Niðurlag Ljóst sé að ákærði h a f i á rannsók nartíma bilinu haft til umráða umtalsverða fjármuni í formi reiðufjár sem hann skýri sem sölu á gjaldeyri sem hann kaupi fyrir eigið f já rm agn í reiðufé. Þegar horft sé fram hjá reiðufjárveltu sé ljó st að rekjanl eg ú tgjöld ákærða séu hærri en staðfestar launa tekjur og aðrar tekjur. Í greiningu lögreglu á fjármálum ákærða Vilmantas segir að v ið rannsókn málsins hafi kom ið í ljós að ákærði h af i verið leigutaki að sumar húsinu F . Frekari rannsókn hafi s íðan l eitt t il þess að ákærði hafi fengið réttarstöðu sakbor nings í málinu. Greining lögreglu t a k i yfir tímabilið frá 01.01.2017 til 30.08.2019 er ákærði hafi verið handtekinn í þá gu ran ns ók nar máls. Greiningin byggi á banka gögnum fengnum með samþykki ákær ða , up plýsingum úr ökutækjaskrá og fasteignaskrá, ska ttframt ölum og öðrum gögnum sem aflað hafi verið vegna lausafjárkaupa. Þá sé einnig litið til framburða ákærða varðandi fjármál hans. H af i verið leit a st við að varpa ljósi á að hver séu raunveruleg útgjö ld og hvaða fjármuni þ u rf i til að standa straum af sl íkum út gjöldum. Við þá vinnu hafi verið farið yfir allar hreyfingar á bankareikningum og þær flokkaðar og skilgreindar. Ekki sé um 16 ei gi nl egt bókhald að r æða upp á krónu og aura en greiningin eigi að gefa nokku ð skýra mynd af fjárhagslegum umsvifum ákærða á tímabi linu. Fasteignir og ökutæki Í október 2019 hafi engar fasteignir og ökutæki verið skráð á ákærða . Innstæður í bönkum og r ei ðu fé Upplýsingar hafi borist um hrey fingar á þremur bankareikningum og mið i st upphafsstaða á reikningunum við stöðuna ein s og hú n v ar 01.01.2017 eins og sjá m e gi á eftirfarandi lista yfir reikninga ákærða á tímabilinu: Staða á reikningi nr. [...] þa nn 01.01.2017: 435 kr. Staða á rei kningi nr. [...] þann 01.01.2 017: 0 kr. S taða á reikningi nr. [...] þann 0 1.01.2017: 0 kr. Ekki sé talin ástæða að tiltaka innstæður á orlofsreikningum sem greiddar hafi verið út á tímabilinu, en þær s éu skráðar með greiddum launum. Í gr einingunni sé tekið tillit til fjármag ns sem millifært sé á milli eigin reikninga ákæ rða og þeirri veltu haldið utan greiningarinnar þar sem ekki sé um raunverulega ráðstöfun fjármagns að ræða. Umfjöllun Við skoðun á f já rmálum ákærða vek i athygli að velt an í gegnum bankareikninga hans og skr áð kaup á erlendum gj aldeyri sé miklu meiri en sem nem i opinberum launatekjum. Í yfirheyrslum h a f i ák ærði upplýst að hann hafi keypt erlendan gjaldeyri fyrir um 6 til 7 milljónir kr ón a og hafi það verið vegna kaupa ha ns og sölu á bifreiðum í [...] . Fyri r utan bætur sem hann h afi fengið greiddar í lo k árs 2 017, h a f i ákærði haft óverulegar tekjur á tímabilinu. Innborganir og greiðslur þar sem rekja m egi uppruna fjármuna séu tekn ar sa ma n í neðangreindri töflu en að auki sé eignfærð innstæða á bankareikningu m við upphaf tímabilsin s sem til rannsóknar sé . Gre iðslur frá [...] og tengjast slysabótum séu skráðar með uppgefnum tekjum. 17 Að a uki sé að sjá að reiðufjárinnlagnir á ba nk areikninga ákærða , ýmist í gegnum hraðbanka eða hjá gjaldkera, hafi hafi verið 6.410.762, - kr. Við grei ningu á útgjöldu m ák æ rð a hafi ve rið stuðst við bankagögn. Reiðufjárúttektir hér á landi séu ekki í yfirlitinu sem útgjöld þar sem endanleg ráðstöfun þe ir ra fjármuna h a f i ekki verið rakin en gerð grein fyrir innstæðum á bankar eikningum í lok tímabils sem og haldlögðum fjár munum ú r húsleit á heimili þeirra. Mismunur á tekju - og útgjaldahlið sé því; Niðurlag Við útreikning á lífeyri ák ærða k o m i í lj ós að rekjanleg útgjöld ákærða séu m iklu hærri en staðfestar launatekjur á rannsóknartímabilinu. Ákærði h a f i upplýst að 18 h ann haf i ekki haft miklar tekur á umræddum tíma fyrir utan slysabætur sem hann hafi fengið í lok árs 2017. Einnig vek i athygli ve ru leg reiðufjárvelta en reiðufjárinnborga nir hafi verið 6.410.762, - kr . á meða n reiðufjárútborganir hafi veri ð 9.128.746 , - kr. Ekki hafi verið tekið tillit til reiðufjárveltu í útreikningnum þar sem endanleg ráðstöfun fjárins sé ekki þekkt. Munurinn á út gj öldum skýrist að miklu leiti af skráðum kaupum á erlendum gjaldeyri en hann h afi verið 1 9.654.983, - kr. sem greitt hafi verið fyrir með reiðufé að upphæð 15.681.891, - kr. og 3.973.092, - kr. sem greiddar hafi verið með millifærslum. Í greiningu lögre gl u á fjármálum ákærða Ignas segir að ákærði hafi verið handtekinn í upphafi ranns óknarinnar . Greining lögreglu t a k i yfir t ímabili ð frá 01.01.2018 til 04.04.2019 þega r ák ærði hafi verið handtekinn í þágu rannsóknar málsins. Gr einingin byggi á bankagögnum f en gn um með dómsúrskurði. Þá sé einnig litið til framburða ákærða varðandi fjármál hans. Reynt hafi verið að v arpa ljósi á hver séu raunveruleg útgjöld og hvaða fjármuni þ u rf i til að standa straum af slíkum útgjöldum. Við þá vi nnu hafi verið farið yfir a ll ar hreyfingar á bankareikningum og þær flokka ðar og skilgreindar. Ekki sé um eiginl egt bókhald að ræða upp á krónu og aur a en gr einingin eigi að gefa nokkuð skýra mynd af fjárhagslegum umsvifum ákærða á tímabilinu. Fasteignir og ökutæki Í október 201 9 ha fi engar fasteignir verið skráðar á ák ærða en hann hafi verið skráður fyrir ökutæ kinu [...] , en númeraplötur öku tækisi ns hafi ve r i ð fjarlægðar þann [...] vegna vangoldinna trygginga. Innstæður í bönkum og reiðufé Þann 01.01.2018 hafi ák ærði e kk i ve rið skráður fyrir bankareikningi og hafi þv í innistæður hans á íslenskum bankarei kningum numið 0 kr. við upphaf tímabi l s til s koðunar: Umfjöllun 19 Við skoðun á fjármálum ákærða hafi kom ið í ljós að innborganir á reikning [...] séu eingöngu í fo rm i reiðufjá r, að undanskildum innborgunum að u pphæð 74.000 kr. sem séu millifærðar i nn á reikning hans. Í yfirheyrslum h a f i ákær ð i upplýst að hann hafi ekki haft tekjur á Íslandi þann tíma sem hann h a f i verið á landinu fyrir utan einhverjar óskilgreindar t ek jur af sva rtri vinnu sem hann h a f i ekki get að gert skil á . Einnig hafi hann upplý st að hann hafi komið með fjármuni frá [...] , en ekki getað gert grein fyrir þeim fjármunum. Innborganir og greiðslur þar sem rekja m egi uppruna fjármuna séu teknar sam an í neðangrein dri töflu en að auki sé eignfærð innstæða á bankareikningum við upphaf tímabilsins til rannsóknar . Við greinin gu á útgjöldum ákærða hafi verið stuðst við bankagögn. Ekki hafi veri ð tekið tillit reiðufjárúttekta hér á landi en þær hafi v er ið óverulegar, eða samtals 27.000, - kr. Gerð grein fyrir innstæðum á bankareikningu m í lok tímabils. Mismunur á tekju - og út gja lda hlið sé því; 20 Niðurlag Í niðurlagi greini n garinnar se gir að á kærði h a f i ekki gefið upp eða upplýst um launuð störf á Ís landi frá því hann hafi kom ið fyrst til land sins árið 2018. Innlagnir á re i kning h ans séu allar í formi reiðufjárinnlagn a . Mill ifæ rslur á skráðar kennitölur séu samtals 806.000, - kr. en megnið af þeim millifærslum séu vegna leigugreiðsl na fyrir húsnæðið E þar sem hann hafi ve r i ð handteki nn fyrir aðild að framleiðslu ka n nabis , eða 746.000, - kr. Í greini ngu lögr eglu um f j ármál ák ærða Audrius segir að ákærði ha fi verið handtekinn ásamt öðrum aðila á vettvangi í sumarh ú sinu F . Við handt ök un a haf i ákærði haft meðferðis 9.575, - EUR. Gr eining lögreglu t a k i yfir tímabilið fr á 01.01.2019 til 04.04.2019 þegar ák æ r ði hafi v erið handtekinn í þá gu rannsóknar málsins. Greiningin byggi á bankagögnum fengnum með dómsúrskurði. Þá sé einnig litið til fr am burða ákærða varðandi fjármál hans. Leitast hafi verið við að varpa ljósi á að hv er séu raunveruleg útgjöld og hvaða fj ármuni þ u rf i til að standa st raum af slíkum útgjöldum. Við þá vinnu hafi verið farið yfir allar hreyfingar á bankareikningum og þær f lo kk aðar og skilgreindar. Ekki sé um eiginlegt bókhald að ræða upp á krónu og aura en greiningin eigi að gefa nokku ð skýra mynd af f járhagslegum umsvifu m ákærða á tímabilinu. Fasteignir og ökutæki Í október 2019 hafi engar fasteignir eða ökutæki verið sk r á ð á ákærð a. Innstæður í bönkum og reiðufé Þann 01.01.2019 hafi ákærði ekki verið skráður fyrir bankareikningi og hafi því inni s tæður hans á íslensk um bankareikningum numið 0 kr. við upphaf tímabils til skoðunar: Við handtöku hafi ákærði verið með nok ku ð magn af EUR á sér auk þess sem í ljós hafi komið að hann haf i lagt nokkra upphæð inn á bankareikning [...] sem hafi rey n st skráður á han s nafn og st ofnaður í upphafi árs 2019: Inneign á reikningi [...] í íslenskum krónum: 1.035.745 k r 21 Re iðufé meðferðis (9.575, - EUR) 813.684 kr O fangreindir fjármunir hafi ve r i ð haldl agðir Umfjöllun Við skoðun á fjármálu m á k æ rða hafi kom ið í ljós að innborganir á re ikning [...] hafi átt sér stað á tveimur dögum og séu allar í reiðufé. Um sé a ð ræ ða samtals 1.734.825, - kr. sem lagðar séu i nn á reikninginn í eitt skipti þann 18 .02.2019 að upphæð 699.825, - kr. og í fimm skip ti þann 04.04.2019 að upphæð 1.035.000, - kr. Í yfirheyrslum h af i ákærði upplýst að hann hafi ekki haft tekjur á Íslandi þan n tí ma sem hann h a f i verið á landinu fyrir utan einhverjar óskilgreindar tekjur af sv artri vinnu sem hann h a f i ekki getað g ert skil á . Einnig hafi hann upplýst að hann hafi komið með fjármuni frá [...] og að íslenskar krónur sem lagðar hafi verið inn á r ei kn ing hans, sé fjármagn í eigu bróður hans se m ætlunin hafi verið að nýta til lækni nga handa móður þeirra. Innborganir o g greiðsl ur þar sem rekja m egi uppruna fjármuna séu tekna r saman í neðangreindri töflu en að auki sé eignfærð innstæða á bankareiknin gu m við upphaf tímabilsins t il rannsóknar . Við greiningu á útgjöldum ákærða hafi verið stuðst við ba nkagögn. Engar rei ðufjárútt ektir séu hér á landi en tekið sé tillit til rei ðufjárúttekta erlendis. Gerð er grein fyrir innstæðum á bankareikningum í lok t ím ab ils sem og haldlögðum fjármunum, bæði fj ármunum sem ákærði hafi haf t meðferðis við handtöku og fjármunum sem haldlagðir voru af bankareikningi. 22 Mismunur á tekju - og útgj aldahlið sé því; Niðurlag Segir í gre i ningunni að ákærði hafi ekki gefið u pp e ða upplýst um launuð störf á Íslandi frá því hann hafi fyrst komið til landsin s í lok árs 2018. Það fjármagn sem lagt h afi verið inn á reikning hans skýri hann sem fjármagn sem bróðir hans sé eigandi að, en fjármagnið s é allt í formi reiðufjár sem lagt s é inn á reikning hans í gegnum hraðbanka. Til séu upptökur þar sem sést þegar ák ærði legg i fjármagnið inn á reikninginn á samt ákær ða Ignas og í eitt skipti ákærða Rolandas að auki, en ákærði Rolandas hafi verið með í för í öll skiptin þann 04.04.2019. Þa nn 1 8.02.2019 s jái st hvar ákærði legg i inn f é þann 18.02.2019 og þá sé ákærði Edga ras einnig viðstaddur. Með grei ni ngum lö greglu á fjármálum ákæ rðu fylg ja undirgögn og yfirlit yfir rei kninga og hreyfingar á þeim. Í rannsóknargögnum liggur einni g fyrir ta ls vert magn af upptökum úr eftirlitsmyndavél um bankaútib úa, ásamt öðrum ljósmyndum . Við rannsókn málsins voru teknar all ma rgar fram burðar sk ýrslur af ákærðu. Í stuttu máli er m e gin efni þeirra skýrslna þannig að þeir kannast ekki við sakar giftir að því er var ðar þá liði ákæru sem þeir hafa neitað sök samkvæmt. Eru framburðir þeirra misví sandi og brotakennd ir og verða ekki rakti r hér sér staklega, en ákærðu kusu sjálfir að gefa ekki skýrslur við aðalmeðferð málsins eins og áð ur segir. Verðu r vikið að framburðum þeirra hjá lögreglu eftir því sem þurfa þy kir í niðurstöðukafla dómsins. 23 Frambu rður við aðalmeðferð Ákærð u tóku allir þa nn kost a ð nýta sér rétt sin n til að tjá sig ekki við aðalmeðferð og viku frá skv. eigin ó sk áðu r en vitni gáfu skýrslur. Vi tnið M lögreglumaður kom fyrir dóminn við aðalmeðferð, en vitnið anna ðist rannsó kn málsins að miklu leyti. Vitnið gerði í upphafi grein fyri r reynslu sinni af lögreglustörfum og menntu n sinni og reynslu að öðru leyti. Vitn ið gerði grein fyrir rannsókn sinn i og rannsóknarað ferðum að því er varðar r annsókn á fjárm álum ákærðu og ætluðu p eninga þv ætti. Vitnið lýsti því hv ernig ra nnsóknin hafi tekið á sig þá mynd sumarið 2019 að óh jákvæmilegt v æri að útvíkka rannsóknina og snúa h enni að peningaþvætti, en þá hafi ve rið komin fram samtvinnun fíkniefna brota og meðferð miki ls fjár. Hafi komið fr a m t.a.m. gögn fr á Í s lands banka þ ar sem h afi sést að ákærði Edgaras, sem fyrst hafi v erið talið að hefði l aus leg tengs l við að ra ákærðu , hafi komið í bankann ásamt ákærða Audri us . Þá hafi komið fram upplýsingar frá lög reglunni á h öfuðborgarsvæðinu um haldl agningu fíkniefna á heimili ákær ða Edgar as , en þar hafi komið fram gögn , einku m myndir, sem tengdu hann v ið F . Þá hafi ko mið fram að ák ærði Vilma ntas, sem hafi haft F á leigu, en á sk jölum varðandi það hafi líka verið naf n ákærða Audrius . Samkvæmt s koðu n á kerfum lö greglu hafi v e r i ð sterk tengsl á mill i ákærðu E d garas og Vilmantas , sem hafi [...] . H afi k omið sterk tenging frá þeim báðum inn í málið. Hafi þetta lei tt til þess að horft hafi ve rið til f jármála þeirra . Hafi sé st í gögn um vísbendingar um peninga þ vætti , einkum viðskipti með gjaldeyri og mi llifærslur og innlagn i r á reikningum ák ærða Audrius se m hafi lagt inn á reikning sinn 18. febrúar 2019 , sam a dag og hann hafi farið erlendis , en þann dag hafi hann átt flug ti l [...] . Útte k tir af reikningnum hafi verið mikill fjöldi hámarksúttekta í hraðb önk um. Þetta hafi b orið þau einkenni peninga þv æt tis o g peninga flutninga að notuð séu debetkort í hraðbanka og fyrst lagðar innanlands inn upphæð ir, sem ekki veki efti rtekt . Þ etta sé g jarnan gert gegnum hraðbanka án starfsmanns . Síðan séu peningarni r teknir út erlendis í hrað bönkum með debetkorti. Líka s é not uð sú aðf erð að taka allt að 10.000 evrur með sér í r eiðufé, en það sé það viðmið sem notað sé á milli landa, en allt u mf ram það s é tilky n ningaskylt. Í þetta sinn, þ .e. 18. febrúar 2019, hafi ákærði Audrius fengið lag ðar i nn kr. 700.000 og á sama tíma hafi ákærði E d garas farið til gjaldkera og keypt þar 10.0 00 evrur sem hafi verið settar í umsla g, en á upptökum úr my ndefni ú r bankanu m þá s jáist að þ etta umslag hafi á kærði Edgaras 24 afhent ákær ða Audrius með evrunum í. Nokkru m klukkustundu m síðar hafi á k ærði Audrius fa rið úr landi. Við handtöku hafi ákærðu Rola ndas, Audrius og Ignas sk ömmu áður far ið til R eykjavíkur þa nn 4. ap r í l 2019 . Þar hafi þeir farið í nokkur banka útibú og lagt nokkrum sinnum inn fé. Við skoðun á upptöku m úr bankaútibúunum sé au gljó st að þeir hafi ver u legt fjármagn meðf erðis og séu að leggj a þetta inn á reikn ing á kær ða Audriusa r . Þegar ákærð i Aud r i us hafi verið han dtekinn þá hafi hann verið með um 9. 700 evrur, en það sé samsvörun við það sem hafi gerst 18 . febrúar 2019, en ákærði Au drius hafi veri ð með flugmiða til [...] nokkrum dögum s ei nna, þ.e. þann 7. a príl 2019. Þetta ha fi allt vakið grunsem dir um p eninga þvæ tti. Lögregla hafi fengið heimildir til að afla gagna um fjármál á kærðu Edgaras og Vilman t as sem og N sem sé [...] V i lmantas , en ekki hafi ko mið í lj ós við rannsóknina að N væri [...] . Reikni ngar V i lman tas og E dgaras hafi ver ið skoðaðir og greindir . Hafi færslur verið flokkaða r niður í nokkrar tegundir tekna og nokk rar tegundir gjalda. L ý sti vi tnið vinnu sinni og aðferðafræði við þetta. K o m fram að á reik ningum ákærða Vil mantas hafi verið vel ta upp á um 60 mi lljónir króna á t ímabilinu frá 1. janúar 2017 . Það sé nokkuð mikið fyrir mann sem hafi ekki verið í fastri vi nnu og skýrt frá því að ei ga lítið af peningum. Veltan hafi ský rst af því að ák ærði hafi mil lifært mikið á milli eigin reikninga , en að teknu tilli ti til þ ess lækki veltan um helming. Í tilfelli ákærða Edgaras hafi verið mikið af reiðu fjárfærslum vegna g jaldeyriskaupa. Te ngsl sakbor n inga hafi haft á hrif á að farið hafi verið í vin nu við g reiningu á fjármálum þeirra. Tengsl þeirra haf i verið meiri s kv. gögn um, en þe ir hafi viljað vera láta. Þ a nnig hafi ák ærði Edgaras sést á myndavélum með ákærða Audrius í Íslandsbanka, á kærði Vilmant as ha fi komið fram á papp írum sem tengist á kærða A udri us þar sem h ans n afn hafi ko mið fram ásamt heimili sfangi , en ák ærði V il ma ntas ha fi þó borið um að hafa ekkert vi tað hver jum hann hafi leigt sumarhúsið F , en þó liggi fyrir að ákærð u Audrius og á kærð u Rolandas séu bræður og sá síðarnefndi hafi verið han dtekinn á vettvangi ræktunarinnar í F . Þá hafi komið fram te ng ingar á kærða Vilmanta s við ák ærða Ignas , þannig að þegar ákærði Vilman tas hafi verið í skýr slutök u þá hafi ko mið beiðni frá öð ru lö gregluembætti um að bera undir ákærða V i lmantas mynd úr hra ðamy n da vél þar sem bíll á nafni ákærða Vilm antas kom i á mynd , en þá h afi ákær ði ekki kannast við bílinn, en skýrði frá því að ákærði Ignas 25 væri ökumaðurinn , en b íllinn hafi skv. skráningu ve rið b íll ákærða Vilmantas . Hafi lögregla sannfærst um að al lir sakborn i nga rnir þekk t ust m un betur en þeir vil du vera láta. V i ð handtö ku hafi ák ærði Ign as sagst hafa týnt vegabréfi sínu og skilríkjum , en vegabréfið hafi fundis t við húsleit lögreglu á heim ili á kærða Edgar as , en þar með sé ský r tenging á milli þeirra tveggja. V i tnið staðfesti greining ar sína r á fjá rmálum allra á kæ rð u og gerði grein fyrir þe im . Vitnið lýsti því að þess hafi verið gætt að tvítelja ekki sama féð o g sömu útgjöld, sem og að tek jur s éu hvorki vantaldar né tvítaldar. V afi hafi verið skýrð ur ákærð u í h a g. Þá lýsti vitnið því að sömu forsend ur og aðferðaf ræði hafi verið lögð til grundvallar við greining ar á fjármálum allra ákærðu. Þetta séu sömu aðferðir og fo rsendur og beitt sé hjá embæ tti Héraðssaksóknara og hafi áður verið hjá Sérstökum saksókna ra og e fnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Vitni ð kvað a ðspurður að excelskjal hafa verið notað við grein ingarvinnuna. Vitnið kvaðst ekki muna hverja einustu færslu í grein ingum sínum. R eiðuf járúttek tir og i nnlag n i r séu ekki tvíteknar. Vitnið lýsti því að haf a tekið framburðarskýrslur af ák ærðu vi ð rann sókn mál sins. V i t nið var spurt um s k ýringar ák ærðu á tekjum sem þeir hefðu haft skv. því sem tilgreint er í á kær unni g agnvart þ eim útgjöld um se m þar eru líka tilgreind . U m ákærða Edgaras kvað vitnið að ákærði ha f i skýrt reiðufjárnotkun sína þannig að hann hefði t ekið út r eiðufé af sínum reikningum og ke y pt fyrir það gjaldeyri. Ástæða þess hafi verið sú, skv. fra mburði ákærða, hafi verið sú að ha nn hefði hitt niðri í bæ einhvern aðila , sem hann hafi talið vera pó l s kan , sem hefði beðið sig um að kaupa þ ennan gjaldey ri fyrir sig vegna þess að sá pó lski vildi ekki vera að standa í einhverju veseni í bankanum. Vitnið lýsti því að ákærði Edgaras h afi s agt að hann hafi notað sína peninga til að kaupa gjaldeyri og farið m e ð til pó lska mannins og látið hann haf a. Sá p ó lski hafi grei tt sér fyrir þetta í íslenskum krónum o g ákærði svo lagt það inn á reikninginn sinn. Varðan di á kærða Vilmantas og skýrin gar h ans um lögmæta meðferð hans á fé umfram uppgefnar tekjur kvað vitnið a ð ákærði Vilmantas hafi s agt að hann h afi h aft litl a peninga umleikis, hann hafi fengið litlar bætur en fyrst ekki viljað u pplýsa um fjárhæ ð þeirra. Haf i ák ærði svo sagt að hann haf i ver ið að kaupa gjaldeyri, en það h efði verið minna en gögnin segðu til u m . Hann hafi sagst hafa keypt gjaldeyri til að kaupa bíl í [... ] og selja aftur, en um þetta hafi ekki verið nein gögn og hafi á kærð i ekki getað sýnt f ram á þetta. Þegar ákærða haf i ver ið bent á up phæðina hafi hann sagt 26 að hún væri ekk i rétt og væri allt o f h á. Upplýsingarn ar frá bankanum haf i ekk i verið réttar sk v. frásögn ákærða. Varðandi ákærða Audrius kvað vitnið að á kærði hafi sagt að þetta væru pen ingar sem han hafi fe n gið frá bróð ur sínum , þ.e. ákærða Rolandas, og hafi ákærði sagt að hann vissi ekki hvaðan þeir peningar hafi komið. Þett a haf i skv. f rásögn ák ærða bara verið einhver peningur sem bróðir hans hafi átt. Þá h afi ák ærði haf t um 9.700 evru r við handtöku og sagt að han n haf i komið með til landsins til að kaupa bíl, en ekki hafi ákærði geta sý n t fram á neinar tilraunir til að kaup a bíl , en síð ar hafi h ann gefið skýringar um að hann hafi verið að vinna svarta vinnu ein h v ers staðar án þess að g eta upplýst það neitt freka r. Þett a hafi verið allskonar skýringar. Ákærði Rolandas , br óðir ákærða Audri u s , hafi sagt að hann hafi fengið peni nga na en þa ð hafi ve rið fyrir svarta óskilgreinda vinnu. Ákærði Ignas hafi sömu leiðis , líkt og þessi tve ir ákærð u, verið með einhvers konar b löndu af skýringum um peninga sem þeir hafi komið með til landsins og einhver j ar tekjur af einhverri svartri starfs emi . Varðandi ákærða Ignas kvað vitnið að þetta væri samskonar og með hin a tvo síðastgreindu. Ákærði Ignas hafi sagst haf a hitt fólk ni ðri í bæ og verið á spjalli og fólk hafi komið til hans og fengið hann til að hanna hitt og þetta sem grafískan hön nuð og hann hafi fen gið ei nhverskonar greiðslur, en aldrei hafi hann getað gert grein fyrir upphæðum. Hafi á kærð i sagt að f ólkið hafi bara bo rgað það sem það teldi sanngjarnt. Ekki hafi verið nokk ur leið að sannreyna e itt né neitt um það sem ákærðu hafi b ori ð um upp runa og t ilurð alls fjármagn sins . Vitnið kvað að reynt hafi verið að afla bankaupplýs inga frá [...] , en búrókratísk tregða muni hafa hamlað því , en vitnið gat ekki upplýst frekar um það . Vitnið kvaðst aðsp urð ur ekki geta sagt neitt til um rétt m æt i f ullyr ð inga á k æ rðu um að geta ek ki sjálfir fengið bankayfirlit sín án þess að k oma í bankann þar ytra í eig in persónu . Vitnið O starfsmaður RARIK gaf skýrslu gegnum síma við aðalmeðferð og lýsti því að h afa komið á v ettvang en þá h a fi v erið búið að tengja fr am hjá rafmagni á tveimur stöðum á F , fyrst í mælakassanum og það svo verið brunnið og þá hafi verið tengt fram h já me ð því að fara inn á kapalinn sem hafi verið mældur en svo inn á óm ældan R ARIK streng og skor ið s ig in n á hann. Ra fmagn ha fi verið fram hjá mæli, þannig að tengt hafi ve rið inn á ómældan streng. R a fmagnsnotkun fram hjá mæ li reiknist ekki. Ekki hafi ver ið fa gmannlega gengið frá þessu. Vitnið kvaðst ekki hafa komið á vettva ng á hinum staðnum. Vitnið sta ðfesti l j ósmyndir sem han n tók og sendi lögreglu með tölvupósti . Vitnið kv aðst ekki geta sagt til um hve nær tilfæringar þessar 27 hef ðu átt sér stað. V i ð fyrr i fra mhjátenginguna hafi verið mæ ldur 1 strengur af 3 , en við seinni fr amhjáteng inguna hafi ekkert ve rið mælt . Vi tnið P lögreglumaður kom fyrir dóminn við aðalmeðferð og skýrði frá því að hafa farið með G starfsmanni RARIK í fr amangreinda sumarbústaði til að kanna með þjófnað á rafmagni og ha fa gert skýrslu um það. Fyrst hafi þei r s koðað u mmerki v ið F og þar hafi verið 2 mælar utan á bústaðnum og búið að rjúfa innsigli á öðrum þeirra o g fa ra inn á stofn kapalinn sem li ggur að rafmagnstöflunni áður en hann fer inn í m ælinn, þar hafi verið búið að tengja sig inn á raf lögnina. Hafi þarna verið t engt út í hjól hýsi sem þarna hafi verið o g inn í ræktunin a inni í húsinu , fram hjá m ælinum. Í hinum b ústaðnum, þ.e. E , hafi þeir líka kannað verksummerki. Þar hafi verið ra fma gnskaplar um all t. Þar hafi legið sér kapall ú t úr bústa ðnum undi r snjó og drullu, út að gö tunni . Hafi þurft að ræsa út vinnuf lokk frá RARIK til að grafa nið ur að þessu . Þar hafi líka ve rið b úið að tengja sig inn á kapalinn, en þar hafi ekki verið búið að r júfa innsiglið, h eldur fara framar in n á kapali nn. Vitn ið hafi þá e kki sé ð te ngingu na , hel dur hafi vinnuflokkurinn frá RARIK grafið sig niður á hana . V i tnið h afi bara séð myndir af sjálfr i fra mhjátengingunni . Inni í bústaðnum þar sem ræ ktunin hafi verið h afi ve rið lítil rafmagns tafla og hafi kapallinn le gið í þá töflu. M ikið hafi verið af fjölt engjum og hafi þetta verið þannig að þetta hefði aldrei fengist samþ ykkt við neina úttekt. Aðspur ður k vaðst vitnið ekki vita hve langt ha fi verið niður á kapalinn í E , en af mynd um að dæma h afi það ekk i veri ð mjög djúpt. V i tnið kvaðst telja að þetta hafi v erið augljós þjó fnaður á ra fmagni. V itnið s tað festi skýrslu sína um þett a. V itnið G , starfsmaður RARIK, kom fyri r dóminn við aðalmeðferð og skýrði frá því að P lögreglum aður hafi haft samband og beðið sig að koma með sér á vettva ng, en grunur hafi veri ð um þjóf nað á ra fmagni í 2 bústö ðum. Hafi þeir byrjað á bústaðnum í E og skoðað fyrst innan dyr a þar sem búið hafi verið að taka niðu r alla lampa . Hafi v erið rafm a gnstöflur og frá einni þeirra hafi legið strengur út í horn og boraður niður í hor ni við út ve gg. Hafi vitnið farið að þv í hor ni utandyra en ekki séð neitt strax . Þar hafi verið r imlagri ndu r sem hafi verið lausar og búið að hre yfa v ið. Þar bak vi ð h afi strengurinn verið og hafi vitnið elt strenginn út að heimreiðinni eða gangstíg heim að h úsinu , þa r sem strengurinn ha fi ho rfið niður í jörðina. Hafi vitnið þá kal lað til vinnuflokk R ARIK sem s jái um l a gnir neðanjarðar. Þeir hafi k omið og opnað þetta, e n vitnið hafi þá verið farinn. Þaðan hafi þeir farið að bústaðnum við F . Þar hafi vit nið strax séð að átt hafi ver ið vi ð mælakassana og búi ð að fjarlægja allar varnir til að komast inn í þá , en annar kassinn sérstaklega hafi ve rið m ölbrotin n . H afi 28 v itnið opnað kassana. Utan um kaplana sem k omi upp í mælakassana sé klæðning og vitnið ekki h aft verkfæri til að opna hana , en s amstarfsmaður vitnisins kom ið daginn eftir til að gera það. V itnið ha fi séð sjálfur að án vafa hafi verið b úið a ð tengja fram hjá mæli. Þegar klæðningi n hafi verið opin hafi sé st að farið hafi verið inn á streng með tengju m. Vitnið taldi að 2 strengir hafi verið ómældir, þ .e. strengur úr öðrum mælakas sanum og hins vegar str engur sem hafi komið ú t úr stofnstreng num fyrir frama n mælaka ssann. Vi tninu hafi skilis t að sá strengur hafi farið í hjólhýsi sem þarna hafi verið þannig að allt rafmag n sem hafi farið í hjól hýsið hafi verið ómælt. Þetta sjáist á myndum. Það sé al gerlega a ug ljóst að þarna hafi verið tengt fram hjá mæli. Vitn ið H , st arfsmaður R ARIK, kom fyrir dóminn við aðalmeðferð og lýsti því að hafa komið að bústaðnum að E í u mrætt sin n. Hafi G verið búinn að koma þar áð ur og t aka stra uminn af hús inu. Hafi G þót t undarlegt að í húsið væru 2 he imtauga r, önnur á mæli og hin ekki á mæli. Hafi vitnið skoðað þetta og grafið upp þjófa stren g sem hafi verið búið að teng ja in n á heimtaugina í bú staðinn. St rengurinn hafi legið frá húsi nu og að heimta ugin ni. Venjulegur stre ngur ligg i um 5 0 sm neð anjarðar, en þessi strengur hafi legið ofan á jörðinni frá hús inu og svo nokkru fr á húsinu hafi stren gurinn farið ofan í jörðin a u ndir gö n g ustíg, u. þ.b. 50 sm. Vitnið kvaðs t ekki hafa komið inn í húsið og ekki hafa séð frágang á þess u þar. Aukastre ngurinn hafi fari ð fram hjá mælinu m og það rafmagn sem eftir honum fari verði hvor ki mælt né rukkað. Frágangu r á þessu hafi verið fúsk. Al ltaf sé bara einn strengu r að hverjum bústað og þeir séu til á te ikningum, en þessi aukastrengur hafi e k ki átt að vera þarna s kv. teikn ingum og hafi ekki verið verk RARIK. Vitnið R lögreglumaður gaf skýrslu ge gnum sí ma við aðalmeðferð og kvað að ákærði Edgaras hafi verið stöðva ður af lögreglu o g hann h afi framvísað ökus kírteini sem lögregl u hafi grunað a ð væri f a lsað. Á lögreglu stöð hafi komið í ljós að það væri rétt og að ákærði hafi ve rið sviptur ökurétti. Í framhaldinu hafi verið farið heim til hans til að sjá vegabréf hans til að stað fest hver maður inn væri. Við heimkomu na hafi komið fá t á á kærða og h afi lögr egla svo fundið nokkur kíló af kannabisefnum á heimi li ákærða. Í framhaldinu hafi verið leitað frekar á heimilinu með samþykki ákæ r ða o g fundist byssur , hnífar og peningar o .fl. Hafi verið lagt h ald á þetta. Skotvopnin hafi litið út eins og gamlir safngrip ir. Vitni ð J fasteignasali gaf skýrslu gegnum síma við aðalmeðferð og lýsti því a ð I , eigan di su marhússins að E, hafi beðið sig um að selja fyr ir sig sumarhúsið. Vitnið hhaf i verið með sumarhúsið í sölufe rli, en s vo hafi komið til sín útlendur maður, frá 29 [...] eða einhverju sl íku. Sá maður hafi spurt hv ort hann gæti fengið búst aðin n k ey ptan þannig að hann myndi leigja hann um vet urinn og kaupa h an n ári seinna, fyrir 13 millj ó nir kró na að því er vi tnið min nti. Hafi hann boði st til að greiða kr. 145.000 í húsaleigu fyrir bús taðinn á mánuð i. Hafi vitnið bor ið þetta undir I sem hafi samþ ykkt þetta. Sá sem hafi boðið þetta haf i svo á endanum ekki verið aði li að samningnum og vissi vit nið ekki nafn h ans. Þes si maður hafi verið [...] , frekar snaggaralegur . Svo hafi verið boð að til undirr it unar á leigusamningi , en þá h afi s á snaggaralegi verið búinn að láta vita að vinur hans yrði l eigutaki , þ.e. ákær ði Ignas. Í leigusa mninginn hafi á k ærði Ig nas verið s kráður leigu taki . Vitnið haf i svo talað við I eftir þetta og hann hafi sagt að leiga væ ri alltaf greid d skilvíslega. Leig usamningurinn hafi verið gerður 4. október 2018. I hafi h aft samband við vitnið u.þ .b. í febrúa r /mars og sagt að kona sem hafi verið að þrífa á svæðinu hafi upplýst sig um a ð henni hafi ekki þó tt allt með felldu þarna . Vi tnið kvað að sá snaggaraleg i haf i nokkru áður haft samband og verið á höttunum eftir öðru su marhúsi . Þessi maður hafi talað á ensk u. Vitnið kvað ákærða I gnas haf a komið til sín í tvígang, annars vegar í undirritun á leigusamningi og e inu sinni eftir það. Vitnið kvað hafa verið rætt að le igutaki myndi kaupa bústaðinn eftir ei ns árs leigu og leigan hafi ve r i ð talin býsna góð. Ekki hafi verið farið ná nar út í það hvor t kaupandinn yrði sá snaggaralegi eða ákærði Ignas. Hafi komið fr am að þarna myndu þeir búa 2 - 3 m anns sem vildu búa utan þéttb ýlis. Hafi verið greidd 2 mánaða trygging, sem hafi svo á en danum ge ngið upp í ógr e i dda leigu fyri r síðustu mánu ð ina og s kemmdir á bústaðnum. Leiga og try gg ing hafi verið greidd með innlögn á reikning eftir því sem vitnið best viti. Aðspurður kvað vit nið þ að geta verið rétt sem fram hef ði komið í frambur ði I hj á lögreglu að leigutaki hafi greitt tr ygginguna til v itnisins og vitni ð komið henni áfram í reiðuf é til I . Tryggin gin hafi verið greidd á staðnum, en vi tnið k vaðst ekki muna hvort sá snag garal egi eða ákærði Ignas hafi reitt af hendi greiðsluna. Vitnið I , eigandi sumarhús sins að E , gaf skýr slu fyrir dóm inum gegnum síma og skýrði frá því að hann hafi verið með sumarhúsið á faste ign asölu [...] til sölu , hjá J . Þetta hafi verið í byrjun sumars 2018 eða þar um bil. Ekkert hafi gerst í sölumá lum yfir sumari ð , en sv o hafi J hringt í ágúst/september og sagt að maður væri að lei ta sér að bústað eða sérb ýli til leigu. Hafi J sagt að þe tta væri útlendingur og hafi komið vel fyrir og vilji leig ja bústaðinn. Hafi vitnið samþykkt þet ta og J haft mil ligöngu u m þetta og þetta ge ngið eftir. Vitnið kvaðst aldrei hafa hitt leigutakann. H ús alei gan hafi v erið kr. 145.000 á mánuði og minnt i vitnið að rafmagnsreikningurinn hafi átt að vera 30 þar fyr ir utan, þannig að leigutaki myndi gre iða rafma gnið sér . Vitnið kvaðst h afa lesið af mælinum þegar hann hafi verið að gera húsið tilbúið fyrir leiguna . Nokkrum dögu m síða r hafi hann ætlað að fæ ra ra fmagnið yfir á leigutaka, en ekki verið með neina kennitöl u hjá honum til þess og ekki verið sva rað í farsíma sem gefinn hafi ve r i ð upp. Hafi vitnið ekki gert meira í því og greitt bara r eikninginn sem hafi v erið áætlunarr eikningur u .þ.b. 10 - 12.000 kr . á m ánuði og miðast við liðna tíð. Fyrir nokkru síðan hafi vit nið fengið tilkynningu frá RARIK um hæ kkun á rafmagnsre ikningi sem sé nú um 16. 000 kr. á mánuði. Leigutakinn hafi hitt fastei gnasalann til að ganga fr á undi rritun o g þá hafi leigutakinn hafi ko mið m eð tryggi nguna og leigu fyrsta mánuðinn í reiðufé , en þett a muni hafa verið í lok september 2018 . J hafi svo lát ið sig ha fa peningana. Mánaðarlega le igugjaldið hafi verið grei tt með millifærslu á reikning vit nisin s. Vitnið kvaðst aldrei verið í be inum samskiptum við leigutakann. Síðasta greiðsla hafi bor i st í lok mars eða byrjun apríl 2019 , f yrir apríl 2019. Ekki kv aðst vitn ið vita hvort ákærði Ignas eða sá snaggaralegi hafi reitt fram tryggingarféð. Vitnið C , eigandi su marhú ssins að F , gaf skýrslu gegnum síma við aðalmeðfer ð og skýrði frá því að þ eim [...] haf i dottið í hug að leigj a út bús tað sinn. Þau hafi svo komið ákærði Vilmantas og [...] og skoðað hann, eftir að hafa fyr st hringt. Þau haf i bara vilj að fá hann eftir skoðunina. Þau hafi s agst vera í iðnaðarhúsnæð i og ákærði og [...] hans hál f vorkenn t þeim vegna þess . Ákærði og [... ] hans hafi því fengið bústaðinn leigðan. Þetta hafi verið á árinu 2 017, seinni hluta ársins. Hafi verið gengið frá leigusa mnin g i vegna þess, en leigusamningurinn hafi verið þannig að þa u hafi fengið bústaðinn leig ðan í eitt ár, með vilyrði um að fá hann key ptan að því loknu, sem þau hafi viljað. Svo hafi verið búið að gera kaupsamning en engar gre iðslur hafi borist. Húsaleiga haf i ver ið greidd mánaðarlega me ð peningum og hafi ákærði V i lm anta s komið með leiguna heim til vitni sins [...] , en ák ærði hafi sagst vera að vinna sem lagnamaður í byggingavinnu. L eigan hafi verið kr. 120.000 á mánuði, en leigutakinn hafi séð um a ð gre iða raf magnið. Vitnið hafi lesið af mælinu m í upphafi , til kynnt til RARIK og reikningurinn svo f arið yfir á nafn kærustun nar en hú n hafi verið skr áð leigutaki á samningnum , en þett a hafi verið strax í up phafi leigutímans . R a fma gni ð hafi verið s kráð á [...] ákærða allt til loka , í apríl 2019 , eftir því sem vitni ð viti be st, en þó gæti vel verið að þ að hafi verið skr á ð á ein hvern ann an án þess að vitnið vissi til . Leigan hafi upphaflega komið þannig til að v itnið hafi auglý st bústaðinn [...] og ák ærði og [...] hans h afi hringt bara í þau og spurt hvort bús taðurinn væri enn til leigu. Ákærði ha fi viljað greiða leiguna með reiðu fé og 31 gr eiðslur alltaf staðist. Allt hafi ge ngið vel. V i tnið og [...] hans h afi farið austur í bústað um sumarið 201 8 , í j úní e ða júlí, og allt hafi virst í lagi. Reyndar hafi þau ekki farið inn, en [...] hafi fengið að fara inn til a ð fara á klósett. Vitnið hafi þarna hitt leigutakann og [...] hans og bróður leigutakan s. Bróðirinn hafi verið nokkuð [...] á hæð. Um ha ustið hafi einhver maður vilja ð skoða bústaðinn en það hafi lei gutakinn ekki vil jað og s agst sjál fur vilja kaupa hann. Hafi verið gerður kaupsamningu r um bústaðinn en engar greiðslur borist . Kaupsamningurinn hafi ve rið gerð ur í október eða nóvember 2018. Þetta hafi verið í gegnum S , se m hafi verið í samskiptum við ákærða og einhve r fræ ndi ákærða hafi verið skr áður kaupandi að húsinu , en ákærði hafi sjálfur verið í forsva ri. Ekki vissi vitnið hví fræ ndinn hefð i verið í forsvari. Fyrst hafi systir ákærða ætlað að vera leigutaki, en svo ha fi það verið frændi hans. Ekk i hafi v itnið hit t frændann, en hann muni h afa komið til S þe gar skrifað hafi verið undir samninginn. Á k ærði hafi talað við vitnið í síma í upphafi. Kaupverðið fyrir bú staðinn h afi átt að greiða í 4 greiðslum en þær ekki skil að sér. S í ðasta leig ugreið sla hafi verið í ap ríl by rjun 2019 og verið afhent dóttur v itnisins af ák ærða. Vitnið kvaðst ekki hafa vi tað n ei tt af því að átt hafi verið við rafmagnið í bú staðnum. Vitnið lýsti því að sá maður sem bú ið hafi í bústaðnum við hliðina hafi o rðið þess var að lagður h afi verið annar rafmagnskapall, en þe tta hafi sá maður sagt vitninu í m aí 2019. Hafi maðurinn sagt vi tninu að þetta hafi leigutaka r vit nisins gert og gefið þá skýringu að rafmagnið slægi iðuleg a út , en á því hafi vitnið veri ð hissa enda ekki orðið þe ss var sjálfur. Vitnið kvað sér ekki hafa verið kunnugt um að bústað ur inn hefði verið leigður einhverjum öð rum að ila, en þetta hafi sér ekki orðið kunnugt fyrr en við aðgerðir lögreglu. Þá hafi vitni ð hringt í ákærða Vilmantas og ákærði hafi sagst hafa l ánað vin i sínum b ústaðinn um haustið þannig að hann vissi sjálfur e kkert um þetta. Vitnið S gaf skýrslu gegnum síma við a ðalmeðferð og skýrði frá því að C eigandi F hafi komið að máli við sig og b eðið sig um að vi nna skja lagerð ve gn a fyrirhugaðrar sölu á bústaðnum. Vitnið hafi útbúið kaupsamning og önnur nauðsynleg skjöl vegna þess. Þetta hafi verið óhef ðbundið að því leyti að kaupandinn hafi leigt þetta um ein hve r ra mánaða skeið og C hafi ekk i viljað að vitni ð kæmi t il að sko ð a búst aðinn vegna sölunnar, s in s og vitnið haf i vi ljað og lagt áherslu á. Þetta h afi átt að vera bara formsatri ði og hel dt ek ki kosta mikið. Ekki hafi þannig orðið af því að vitnið tæ ki út bústaðinn áður en gengið yrði fr á skjö lunum. C hafi sagt þett a allt í góð u horfi. Aðkoma vitnisins hafi þannig aðei ns falist í frágangi skjalanna. Seljen dur nir, þ.e. C og D , hafi komið til sín og ritað undir skjölin. Vitni ð hafi verið í samskip tum við tengilið 32 kaupandans , sem hafi ver ið ákærði Vilmantas, sem h afi ve rið kallaður Villi. Þannig hafi kaupandinn verið ákærði Audrius, en á kærði V i lmantas séð um samski ptin við vitnið og ákærði Vilmantas hafi komið til vitnisins í tví - eða þrígang að sækja skjöl og gög n til undirrituna r. Vit ni ð kvað ák ær ða Audrius hafa verið ný farinn af landi burt þegar skjölin hafi verið tilbúin þannig að á kærði Vilmantas hafi æ tlað að koma til hans skjölunum til undirritunar. Vit nið hafi haft sam band við Þjóðskrá til að afla sér uppl ýsinga um ákærða Audriu s og minnti að hann hafi haft íslenska kennitöl u en ekki lögheimili, en hafi greinilega verið búinn að vera hér á landi við einhver störf í 3 mán uði og síðan yfirgefið landi ð í samræmi við reglur og svo kom ið aftur. Vitnið hafi þanni g aldrei hitt s já lfan kau pandann, þ.e. ákærða Audr ius. Ákærði V ilmanta s hafi séð um þau samskipti og aflað undirskriftanna. C hafi sa gt vitninu að ák æ rði V i lmantas hafi leigt bústaðinn um nokkurt skeið og stæði vi ð allt sitt. Hafi komið fra m að ákærð i [...] í Rey kjavík. C hafi sagt sér að nokkru fyrir þetta hafi hann farið a ð bústaðnum og ák ærði V i lmantas komið út á pal l og sagt að barnið væri nýsofnað og það væri ekki hægt að fara inn í bústaðinn á m eðan. Þetta hafi v akið grunsemdir h já vitni nu . Vitni nu hafi ekki liðið vel með þessi viðskipti , en C hafi sagst treysta á kærða V i lmantas fy llilega. Um það að á kærði Vil m anta s hafi sagst hafa verið undir stjórn einhverra óþ ekktra að ila kvaðst vitnið ekki hafa greint nei tt slíkt, en allt viðmót og framga nga ákærða V i lmantas hafi verið eðlilegt. Hann hafi sagt að ákærði Audr ius, þ.e. kaupandinn, væri frændi sinn og að hann væri sjálfur milliliður. Vitninu hafi jafnframt þótt unda rlegt að eftir að gengið hafi verið frá skjö lunum um miðjan f ebrúarmá nuð 2019 hafi fyrsta greiðsla verið áætluð ei gi síðar en 1. aprí l 2019. Vitnið hafi lagt þunga áhersl u á það við C að þetta v æri ó vanalegt í fasteignaviðs kiptum og hvort það væri e kki eðli legt að eitthvað yrði greitt strax við undirritun kaups amnings , en ekki hafi C viljað það og sa gst treysta kaupanda t il að standa skil á greiðslu n ni og fá af hen t án þe ss að hafa greitt neit t. Sv o þegar ákærði V ilmantas hafi komið til vitnisins og vitn ið spurt hvers vegna þetta væri svona þá hafi á k æ rði sag t að kau pandinn v æri ekki með féð á reiðum höndum og það þyrfti að koma fénu til Í slands og það h afi vitni nu líka þótt óeðlilegt. V i tnið k vaðst hafa lagt áherslu á það við á kær ða V i lmantas að ákærði A udrius kæmi sjálfur , en þegar að því k om hafi ákærði Audr iu s því mi ður verið nýfarinn af landinu . Ákærði Audrius hafi alltaf ætlað að koma og skrifa undir, en síð an haf i það ekki tekist og þ á hafi ákærð i V i lmantas tekið að sér að sjá um samskiptin. Allt ha fi vitninu þótt þetta óþægilegt. Lokag r eiðslan hafi átt að fara fra m í janúa r 2020. Ákærði V ilmantas hafi fengið undirritun kaupandans og v ottað hana, en 33 vitnið h afi vo ttað undirritun seljandans. V itnið hafi ekki ve rið vi ðstaddur undirritun ákærða Audriusa r , en hún hafi átt sér stað á tímabili nu frá 10. - 15. febrúa r 2019 t il 25. - 2 6 . febrúar 201 9 . Vitnið T gaf skýrslu gegnum síma við aðalmeðferð, en vitnið býr í sum arbús tað við hlið s umarb ú staðarins F . Vitnið kvað öll samskipti v ið le igjendur hafa verið góð, þangað til þe i r hafi verið teknir. Ekki kv aðst vitn ið þekkja nein nöfn þessa fólks. Þ að hafi alltaf verið 2 þarna. Einn sem hafi ve r i ð í upphaf i hafi svo farið e ftir einhve rja m ánuð i og komið þá einhver annar í staðinn. Sá sem hafi farið h afi aðeins talað íslensku, en frekar kosið að tala ensku . K v aðst lítt ge ta lýst honum. Þeir hafi verið komnir á ður en vitnið k om fyrir um 2 árum sí ðan. Þetta haf i verið 2 karlmen n, en ekki h afi v itnið tekið eftir kvenmönnum þarna nema þe gar hafi ei nhvern tíma verið par tý, þá hafi heyrs t þaðan kvennahljómur. A llan þ enna n tím a hafi verið þarna 2 karlmenn . Þeir hafi sagst vera trésmiðir, en vitnið hafi ekki fylgst me ð þeim þar sem vi tnið hafi fa rið m jög snemma morguns til vinnu, en kona vitnisins hafi talað um að þei r færu aldrei neitt og væru alltaf þarna. Vi t nið kvað s t hafa k omið þarna undir lok árs 2017 og b úið þarna eftir það. Aðspurður um rafma g n snotkun kvað vitn i ð að í janúar eð a febrúar 20 18 ha fi hann heyrt eitthvað um að vera utan dyra, í kolvit lausu veðri. Hafi vitnið farið út að k anna þetta og þá hafi þeir ver ið 4 - 5 [...] fyri r utan hjá vitninu og verið að leggja rafmagnskapal og sagt að það væri alltaf að slá út hjá sér og þe ir væru a ð leg gja sverari lögn . Vitnið hafi spurt hvort þeir væru e kki með rafvirkja, en einhver þeirra h afi sagt að einn þeirra y nni h já RARIK. Vitnið kvaðst ekki hafa séð hvernig ge ngið hafi verið frá þess u að öðru leyti en því að han n hafi séð að þeir h afi dregi ð kap al undir pallinn hjá vitninu og yfir, vegna þess að m ælarnir séu utan á bústað vitnisins. Þ etta sé í ra uninni tvíbýlisbús taður ein s og parhús. Vitnið kv aðst hafa sagt C húseig anda frá þessum tilfæringum með rafmagnið löngu seinna, en C hafi t ala ð um að hann fengi aldrei að fara þarna inn vegna sof andi bar na . Vitnið kvaðst hi ns vegar a ldr ei hafa orðið var við nein börn þarn a og aldrei hafa verið boði ð þarna inn, en kona vitnisins hafi kvartað mikið undan ól ykt, en vitni ð hafi ekk i slíkt lykta rs kyn . K o nan hafi farið að finna þessa ólykt strax og hún hafi komið sem hafi verið í byrjun árs 2018. Þá kvað vitnið að þeir hafi sagt að sá sem hefði bústaðinn á leigu væri á [...] en hann hafi vitnið aldrei séð. Þá kva ð vitnið að þarna hafi líka v erið á l óðinni [...] hjólhýsi og vitnið ha f i spurt um það og fengið þau svör að það væri einn að fá að geyma þ etta þarn a. Þetta hafi verið seinni hluta á rs 2018. Ekki hafi vitnið orðið var við framkvæmdir við hj ólhýsið , enda fjarverandi veg na vi nnu frá kl. [...] á 34 morgnana og fram að kvöldmat. K o nan h afi hins vegar talað um að henni þætti skrítið að þeir færu aldrei n eitt , en á kvöldin og nótt unni hafi þeir farið í bílt úra. Þarna hafi alltaf verið bara 2 menn. Þetta hafi verið sömu 2 menn fyrsta hálf a árið eða svo, en síðan hafi annar þeirra farið en s á hafi verið [...] og hafi talað einhverju íslensku . Haf i verið s agt að sá vær i fluttur út aftur og k æmi ekki aftur. Þetta hafi verið í byrjun árs 2018 að þv í er vitnið minni. Sá s e m haf i ver ið með þeim [...] og brottf arna hafi haldið á fram dv ölinni og verið alla tíð , en an nar bæst svo við. Vitnið hafi iðu lega r ætt við þessa menn, m.a. um snjómok stur sem þeir hafi tekið þátt í kost n a ði vegna. Þessir me nn hafi ta lað á ensk u. Vitnið minn ti að menn þessir hafi aðspurðir sa gst vera frá [...] fre kar en [...] . Ekki hafi sést til þessara manna frá því að lögregla hafi handteki ð þá . E i nu skipt in þegar hafi verið fleira fólk þarna hafi verið annars vegar þ egar var partý og hins vegar þegar þeir hafi ve rið að baks a við ra fmagn ið. Auk þess haf i komið fyrir í mestu sn jóum að 1 - 2 je ppar hafi ve r i ð fast ir utan v e gar sem v itnið hafi þurft að draga upp. Hafi verið eins og þeir fengju heimsókn í mestu ófærðinni. Ná nast alltaf hafi bara verið 2 menn á staðnum . Ekki kvaðst vitnið muna til þ ess að kona vitnisins hafi l ýst ólyktinni se m h ún hafi fundið. Fors endur og niðurstaða Ákærði Edgaras Ein s og að ofan greinir er ákærða gefið að sök peningaþ vætti skv. ákærulið um 1 og 6, en jafnframt umferðar l agabrot og skjalafals , au k fíkni efnabrots sk v. ákæ ruliðum 7 og 8. Með ský lausri já tningu ákæ rða , sem er í samræm i við gög n málsins, eru sann aða r sakargiftir á hendur ákærða skv. ákæruliðum 7 og 8 og þarf ekki að fjalla um þær frekar. Ákærði hefur neitað sök skv. ákærulið 1, en hann hefu r borið um þ að hjá lögreglu að fjá rmálaumsvif hans , sem lýst er í ákæru og nánar er grein t frá í ofanlýstri greiningu lögreglu á fjármálum hans, sé u einkum tilkomin þannig að hann hafi verið að kaupa gjaldeyri í gre iðaskyni fyrir ótiltekið fólk, sem hafi b e ðið hann um það . Hafi hann gert þetta í góðmenns k u sinni og sé almennt frekar g óður strá kur. Fyrir liggur að ákærði hefur játað vörslur á nokkrum kílóum af kannabisefnum, sem voru ætluð í sö lu og dreif ingarskyni, e n jafnframt l iggja fyrir tengsl hans við aðra sem ákæ rð ir eru í málinu og tengjast ofangrei ndum fíkniefnaræktunu m. Að mat i d ómsins eru skýringar ákærða á fjármálum hans afar ótrúverðugar og verður ekki byggt á þeim. 35 Í 1. mgr. 264. gr . almennra heg n ingarlag a nr. 19/194 0 segir að h ver sem tekur vi ð, nýtir eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti á lögum þessum eða af refsive rðu broti á öðrum lögum, eða meðal annars umbreytir slíkum áv inningi, flytur hann, sendir, geymir, aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna hans, eðli, staðset ningu eða ráðstöfun ávinnings skal sæt a fangelsi allt að 6 árum. Í lögský rin gargögnum og dóma fram kvæmd , m.a. dómi Hæstaréttar Í slands í málinu nr. 200/2001, kem ur berlega fram að ekki er í þessu samheng i nauðsynlegt að fyrir ligg i sem sa nn að hvert frumbro tið er . Ber að líta til allra aðstæðna hverju sinni við mat á þessu um það hv ort ávinningur sé ekki af lögmætum toga, heldur stafi hann frá broti á lögunum . Í þessu máli liggur fyrir að fjármála umsvif ák ærða eru mun meiri en sem nemur uppgefnu m tekjum hans og hefur hann ekki komið með no kkrar fram bærilegar skýringar á umræ ddum fjár málaumsvifum sínum, en eins og áður greinir er hafnað framburði ákærða hjá lögreglu um þau. Ekki hefur af hálfu ákærða verið r ennt undir það n einum haldbærum stoðum a ð framsetning fjárhæða og upphæðir í ákæru, sem byg gir á greiningu lögreglu á fjá rmálum ák ærða, sé röng eða haldi n ágöllum sem leiði til þess að niðurstaða verði ekki á henni byggð. Með hl iðsj ón af þessu er hafið yfi r skynsa mlegan v afa að ákærði hef ur gers t se kur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í 1 . lið ákær u og er þar réttile ga heimfæ rð til refsiák væða. Ákærði hefur sömuleiðis neitað sök skv. 6. ákærulið. Fyrir liggur að sú atburðarás sem lýs t er í þessum á kær ulið er til á myndum í rannsóknargögn um málsins. L jóst er að ákærði Audrius, sem var með ák ærða í bankanum umræt t sinn , tengdis t fík niefnaræktun þeirra sem átti sér stað á F , e n í skýrslu sinni hjá lögreglu 27. ágúst 20 19 staðfesti ákærði að haf a komið þangað, enda lá fyrir mynd úr síma ákærð a sem þar var tekin. Þá liggur fyrir sem áð ur segir, að ákærðu tengjast a llir innb yrðis með einum eða öðrum hætti, en hafa þó að nokkru leyti reynt að gera sem m innst úr því. Ekki liggur neitt fyri r um að fé það sem getið er um í þessum lið ákær u sé af lög mætum uppruna . Er hafið yfir skynsamlegan v afa að ákærði hefur gerst seku r um þá h áttsemi sem lýst er í þessum ákærulið og er háttsemin réttilega heimfærð til refsiák væða. Ákærði Vilmantas 36 Á kærða er gefið að s ök peni ngaþv ætti skv. ákæruliðum 2 og 16, a uk hl utd eildar í fík niefnaræ ktun þeirri sem lýst er í 15. lið ákær unnar, allt eins og nánar greinir í ákæru, en ák ærði neitar sök skv. öllum ákæruliðum. Um það sem greinir í 2. lið ák ærunnar by ggir á kæruvaldið að verulegum ley ti á greiningu lögreglu á fjá rmálu m ákærða, en h ann hefur kos ið að t já s ig ekki um hana fyrir dóminum þó tt hann ætti þess kost, en í greiningu nni kemur fram að fjármálau msvif hans eru verulega mikið meiri en ráða mætti af skattframtö lum hans . Hefur komið fram að af einhverjum ástæðum milli færði á kærði verulegt magn fjár á mill i eigin rei kninga, en fyrir li ggur hins vegar að þær millifærslur eru ekk i taldar ákærða til útgjalda við grein inguna. Hjá lögreglu vísaði ákær ði um fjármálaumsvif sín til þess að hann hafi fe ngið greiddar slysabæ tur, en skv. s jálfri grein ingunni duga þær skýringar hvergi til . Um gjald ey ris kaup sín hefur ákærði litlar eða engar skýringar og hefur vefengt gögnin á n þess að færa fyrir þv í nokkur rök. Fyrir liggur hins vegar að ákærði og ákærði Edgaras eru vinir og f é lagar auk þess að ákærði hefur tengsl vi ð a ðra sem ákærð ir eru í málinu o g var lei gutak i að þei m sumarbús tað þa r sem önnu r ræktunin fór fram. M eð vísan til þess sem áður segir almennt um sönnun í máluim af þessu tagi og sem nánar er lýst í umfjöllun um ákæ rða E dgaras , sem og gagna málsins, einkum g rein i ngar lögreglu á fjármálu m ákærða er hafið yfir skynsamlegan v a fa að á kærði hefur gerst sekur um þ á háttsemi sem lýst er í 2. lið ákæ ru og er það réttilega heimfærð til refsi ák væða . Um 15. lið ák ærunnar er þ að að segja að fyrir liggur , m.a. skv. fram burði eiganda sumarhússins, C , að ákærði var b úandi í umræddum sumarbús tað og hefur h ann sjálfur lýst því, en han n va r leigutaki bú staðarins . Þá liggur fyrir skv. fr am burði vi tnisins T að átt va r við rafmagnið í b ústaðnum löngu áður en að ákærði kveðst hafa far ið þaðan , en byggja verður á því að ást æða þeirra tilfæringa , sem u pplýst er um rafmagnið, hafi verið sú að stórkostlega aukin rafmagnsnotkun vegna fíkniefnaframleiðslunnar vekti ekki athyg li yfirvalda. Þá li g gur fyrir um tengs l ákærða við aðra í málinu, e n hann he fur sjálfur lýst því að hafa greitt fyrir leigu á bús taðnum alla tíð, auk þess að hafa tekið við greiðslu fyrir bústaðinn frá öðrum mönnum seinni hluta tímabilsins. Ákærði kveðst e kkert kannast við f íkniefnaræ ktun í bú staðnum, en hann kaus að gefa enga ský rslu um þe tta fyrir dómi , ekki frekar en um annað sem honum er gefið að sök. Er hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefur gerst sekur um þá h áttsemi sem honum er gefin að sök sk v. þessum ákærulið og er háttsemin rét tilega heimfæ rð til refsiák væ ða, en sú háttsemi að leggja til húsnæði fyrir 37 fram leiðslu fíkniefnanna er augljóslega hlutdeild skv. 22. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Varðandi 16. lið ákær unnar hefur ákærði ne itað sök , en þó kos ið a ð tjá sig ekki um þær sakar giftir. Hann hefu r s jálfur lýst því hjá lögreglu að hafa tekið við umræ ddu fé eins og lýst er í þessum ákær ulið og nýtt þá peninga eins og þar er lýst. Í umfjöllun um 15. lið á kærunnar hér að ofan var því s legið föstu að ák ær ða hafi verið fullk unnugt um fíknefnaræktun þá s em fram f ór í bú staðnum og verið hlutdeildarmaður í henni, en með því er óhjákv æmilegt að sakfell a ákærða fyrir þá háttsemi að taka við fé sem ve r ð ur að telja vera afrakstur þeirrar br ota st arfsemi sem þar fór fram og ráðstafa þ ví eins og gre inir í ák ærunni . Er hátt semi ák ærða réttilega heimfærð til refsi ák væða í þessum lið. Ákærði Ignas Ákærða er gefi ð að sök ræktun og framleiðsla fíkniefna í sö lu - og dreifingarskyni eins og greinir í 17 . lið ákærunnar og hefur ákærði skýlau st játað þessa háttsemi og te lst hún v era hafin yfir skynsa mlegan vafa, enda játning ákærða í samræmi við gögn málsins. Ákærða er jafnframt gefið að sök peni ngaþv ætti skv. 4. og 10. lið ák ærunnar , sem og þjófnaður á o rkuf orða skv. 18. l ið ákærunnar, en öl lum þessum sakargiftum h efur ák ærði ne itað þó hann hafi ko sið að tjá sig ekki um þ æ r við meðferð m álsins fyri r dómi. Um 4. lið á kæru byg gir ákæruvaldið að miklu leyti á greiningu lögreglu á fjármálum ákærða, en hann hefur ekki getað ge rt grein fyrir nein um tekjum hér en kveðst hafa stundað v innu og gert myndir, sem ótiltekið fólk hafi greitt, eða gefið , hon um fé fyrir eins og því hafi þótt sanngjarnt. H efur ákærði ekki getað gert grein fyrir neinum tekjum sínum á nein n hátt með því að v ísa til einhvers ti ltekins aðila eða a tviks. All t að einu l iggur þó fyrir að skv. grei ningunni hafa útgjö ld hans og eyðsla ve r i ð sú sem gr e i nir í ákær unni sem byggir á grein ingu lögreglu s.s áður segir. Þá hefur ák ærði borið um að hafa k omið með nokkuð fé til landsins, en en gum stoðum hefur hann get að r ennt undi r það. Þá ligg ur fy rir að ákærði hefur játað að hafa staðið í þeirri fíkniefnaframleiðslu og ræ ktun sem áðu r greinir, en það var í sölu - og dreif ingarskyni. Þá liggja fyrir tengsl hans við aðra sem á kærðir eru í málinu . Þrátt fyrir að sú grei ning hafi ver ið gerð á fjármálum ákærða sem fyrir liggur þá hefur hann ekki gert neina tilraun til þess fyrir dóminum að ge fa raunverulegar skýringar á því 38 fjárstrey mi sem fyrir lig g ur hjá ákærð a, þrátt fyrir að h onum sé gefi ð að sö k það pen ingaþv ætti sem l ýst er og þa ð þrátt fyrir að hafa gengist við því að h a fa staðið í framleiðslu á fíkniefnum í sölu - og dreif ingarskyni. með v í san til þess sem áður segir um sönnun í peninga þ vættismál um í þeim hluta niðurstöðukaf la sem fjal lar um á kærða Edgaras, og með vísuna r til að s tæð na og greiningar lögre g l u á fjármálum ákærð a er hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í þessum lið ákær u og er þa r ré t tileg a heim færð til re f s i á kvæða. Þá er ákærða jafnframt gefið að sök penin gaþ vætti í ákæru lið 10 eins og þar er nánar greint. Sú háttsemi sem þarna er lýst liggur fyrir á myndum í gögnum málsins og er þetta sama dag og á kærði var handtekinn, en þá haf ði umrædd brotastarfse mi staðið um margra mánaða skeið og ákærði þekkt i til ann arra sem ákærðir hafa verið í málinu. Er síst óvarlegt að slá þv í föstu að umrætt fé hafi verið ávinningur fíkniefn abrota og að á kærða hafi verið það ljóst, en með aðstoð sinni umr ætt sinn gerðist ák ærði sekur um þá há ttsemi sem honum er gefin að sök og e r hafin yfir skynsamlegan vafa. Er háttsemi ákærða r éttilega heimfærð til refsiá kvæð a í ákærunni. Loks er ákærða Ignas gefinn að sök þjófnaður á orkuforða í 1 8. lið ákær unnar eins og þar er frá grein t. Með framburðum þ eirra vitna sem lýstu þeim f rágangi á rafmagnstengingum sem gerðar höfðu verið í og við téð sumarhús , sem og myndum af vett vangi, er hafið yfir skynsamlegan vafa að tengt hafði verið fram hjá ra fmagni í því skyni að gre iða ekki fyrir ra fm agnið. Ákærð i hefur ge n g ist við þeirri ræ ktun s em fram f ór með téðu rafmagni og hv ort sem hann tengdi rafmagnið sjálfur fram hjá eða ek ki , þá er ljóst að með hagnýtingu þess gerðist hann sekur u m framangreint brot á 244. gr. almennra heg ingarlaga eins og g reinir í ákæru, en fráleitt er að ætla að ákæ rð a hafi ek ki verið ljósar þæ r t ilfæringar og tengingar sem gerðar höfðu verið á rafma gnstengingu num. 39 Ákærði Audrius Ákærða Audr ius er gefið að sök peningaþv ætti skv. 3. og 5. lið ákæru, en hann neit a r sök skv. b áðum liðum , e n hefur kosið að gefa enga sk ýr slu fy rir dóminum vegna þeirra sakargif ta, eins og aðrir ák ærðu í málinu. Um 3. lið ákæru byggir á kær uvaldið að verulegu leyti á grein ingu lögreglu á fjármálum ákærða, en þrátt fyrir að hafa ver ulegar inn i stæður og fé sem ha ldlag t var, ásamt reiðufjár út te ktum e rlendi s, hefur ák ærði ekki haft neinar lögmætar launa tekjur eða aðra innkomu sem hönd er á festandi. Hefur ák ærði v ísað m.a. til þess að hann hafi komið með peninga með sér frá [...] , án þess að get a rennt undir það n okkrum stoðum, sem og að ha fa unnið h ér á landi svarta vinnu, án þess að geta stutt það nein um tilvísunum eða öð ru. Fyrir ligg ja tengsl ákærða við aðra sem ákærðir hafa ve rið í málinu, en jafnframt er upplýst að á kærði Ro landas, sem hefur gengist við annar ri fíkniefnaræktuninni, er br óðir ák æ rða. Með hliðsjón af fjármálagrein in gu lögreglu, sem ekki hefur ve r i ð hrakin af ákærða, sem og því að engar tekjur eða innkomu hefur ákærði getað sýnt fram á, ásamt þ ví a ð tengja st með beinum og óbeinum hætti öðrum á kæ r ðu í málinu og þeirr i brota st arfsemi sem æ tla má að féð stafi frá, er hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem ho num er gefi n að sök í þessum ákærulið og er þa r rét tilega heimfæ rð til refsiák væða , en hér m á jaf nframt vísa til þess sem áður segir al me nnt um s önnun sakar í peninga þ vætti smálum og kemur einkum fram í umfjöllun um sak ir á kærða Edgaras . Að því er varðar 5. lið á kæru hefur ákærði jafnframt jaf nframt neitað sök, en þeir atbur ðir sem þar er lýst l iggja fyrir á myn dum í rannsóknargögnum máls in s. Fé þe tta var afhent á kærða af ákærða Edgaras, sem hafði örfáum anda rtökum áð ur keyp t gjaldeyrinn í sama bankaútibúi. Ákærði hefur lýst því að hafa sjálfur átt þetta fé, en ekki hefur han n getað ge rt nokkra t rúverðuga grein f yrir tilkomu þess eða sýnt f ram á þa ð með öðrum h ætti. Fyrir liggur sö muleiðis að ákærði Edgaras tengdist sjálfur brotum og mönnum sem getið er um í ákærunni, auk þess að hafa sjálfur verið með umtalsvert magn fíkniefn a í vörslum sínum sem voru æt luð til s ölu og dreif ingar. Gat á k ær ða ekki dulis t að fé þetta var afrakstur brotastarfsemi eins og lýst er í ák ærunni. Er hafið yfir skynsa mlegan vafa að ákæ rði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem lý st er í þessum á kærulið og má hér j afnfr a m t vís a til þess sem áð ur hef ur verið sagt alm e nn t um sön nun s akar í pen inga þv ættismálum. Er háttsemi ákærða réttilega heimfærð til re fsiák væða. 40 Ákærði R o landas Á kærða er gefið að sök peninga þ vætti skv. ákær uliðum 11 og 12, auk fíkniefn afram l e iðslu skv. ákæ r ulið 13 og þj ófn aðar á orkuforða skv. ák ærulið 14, allt eins og nánar greinir í ákærunni. Að því er varðar ákærulið 13, þ.e. fíkniefnaræ ktunina, hefur ákærði skýlaust játað sök og er hún sönnuð með játningu hans sem er í samræmi við g ögn málsin s . Hvað v arðar þá háttsemi sem á kærði er borinn sö kum um í 1 1. o g 12. lið ákærunn ar er þess að geta að líkt og margt annað sem gerðist þennan dag liggur atburðarásin fyrir á myndum í gögnum málsins. Hér ber að líta til þess að ák ærði hefur játa ð að hafa staðið a ð f ramangreindri fík niefnafram leiðslu í sö lu - o g dreif ingarskyni, en ekkert liggur fyrir um að ák ærði hafi haft neinar lögmætar tekjur eð a aðra innkomu . Hann hefur skýrt frá því að hafa selt hjólhýsi, en allt að einu haft hjólhýsið áfram og hefur auk þess ekk i getað upplýst n eitt um k aupendur hjól hý si si ns, en fyrir dómi við aðalmeðferð kaus ákærði að gera enga grein fyrir því fé sem fjallað er um í þessum lið ákæru, ekki frekar en öðrum s ökum sem honum eru gefna r að sök. Þá bar ák ærði j afn framt um það hj á lögr eglu að þetta vær u peningar ákærða Audr iu s , en ek kert liggur fyri r um það. Þá er framburður ákærða almennt ótrúverðugur, en hér er þess að geta að eftir að ákærði hafði verið handtekinn í sumarhúsinu, smekkfullu af kanna b is, kvaðst han n ekki hafa tekið eft ir neinu s líku. Þ á liggur fyrir að ák ær ði Audrius tengdist beint brotum og mönnum sem lýst er í ákær unni. Að mati d ómsins er hafið yfir allan va fa að það fé se m vísað til í 11. lið er afrakstur fíkniefnabrota, e n jafnf ramt að ák æ rða ga t ekki dulist það sam a um fé sem lýst er í ákærulið 12 . Má hér enn vísa til þess sem almennt hefur áður verið sagt um sönnun sakar í málum sem varða penin ga þvætti, en almennur lagaskilningur er sá í dómaframkvæmd að ekki þarf að sanna nákvæ mlega hvert frum brotið er og hvenær þ að er framið , en hér verður að lí ta til allra aðstæðna. Er þannig hafið yfir skynsam legan vafa að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem hann er bo rinn sökum um í 11. og 12. lið ákæru og er þa r réttilega heimfærð til refsiák væða. Þá er ákærða gefinn að sök þjó fnaður á orkuforða eins o g nánar er greint í 1 8. lið ákæ runnar , en þeim s ökum hefur hann neitað eins og áður segir. Með framburðum þeirra vitna sem lýstu þeim f rágangi á rafmagnstengingum sem gerðar höfðu verið í og við téð s umarhús , sem og myndu m af vett vangi, e r hafið yfir skyns amlegan va fa að tengt hafði verið fram hjá ra fmagni í því skyni að greiða ekki fyrir ra fmagnið. Ákærð i hefur ge n g ist við þeirri ræ ktun sem fram fór með téðu rafmagni og hv ort sem hann 41 tengdi rafmagnið sjálfur fram hjá eða ek ki , þá er ljóst að með hagnýtingu þess gerð ist hann sekur u m framangreint brot á 244. gr. almennra hegingarlaga eins og greinir í ákæru, en fráleitt er að ætla að ákæ rða hafi ekki verið ljósar þæ r t ilfæringar og tengingar sem gerðar höfðu verið á rafma gn stengingu num. Á kvörðu n refsinga o.fl. Með hliðsjón af öll u fr amansö gðu eru allir ákæ rðu sakfelldir skv. ákæ ru og hafa þeir allir unnið sér t i l refsingar. Sam kv æmt framlögð um sakavottorð um ákærðu hafa ákær ð u Audrius og Rolandas ekki áður gerst sek ir um refsiverðan verkn að, ákærði Ignas gekkst undir 2 lögreglustj órasáttir 9. ágúst 2019 vegna umferðarlagabrota og ber að horfa til 78. gr. almennra hegningar laga nr. 19/1940 við á kvörðun refsingar hans . Sam kvæmt sakavottorði á kærða Edgara s var hann dæmdur fyr ir umferðarlaga br ot þann 20. júní 201 8 í 2 mánaða fangelsi o g ber að l íta til 78. gr. almennra hegningarlaga vegn a þess. Að ö ð r u leyti skiptir sakaferill ák ærðu ekki máli við ákvörðun refsinga þeirra. Við ákvörðun refsinga allra ákær ðu ber að líta t i l 77 . gr. almennra he gningarlaga nr. 19/1940 , en að öðru ley ti e ru ekki fy rir hendi í málinu sjónarmið sem hafa mil d andi áhrif á refsingu þeirra. Eru refsingar ákærð u hæfilegar þannig að ákærði Edgaras sæti fangelsi í 15 mánuði, ákærði Vi lmantas í 12 mánuði, ákærði Ignas í 9 mánuð i, ákærði Audr ius í 6 mánuði og ákærði Rolandas í 12 mánuði. Þykir rétt að skil orðsbinda refsingar ákærðu allra að hluta til þannig að hver þeirra hljóti 3 mánaða ósk il orðbundinn hluta refsingar, en fullnustu refs inganna verði fre sta ð að öðru leyti og falli þeir hlutar ni ður að liðnum 2 árum haldi ákærðu a lmennt ski lo rð 57. gr. almennra hegingarlaga nr. 19 /1940. Frá ósk ilorðsbund n a hluta refsingar allra ák ærðu ber að draga með fullri dagatölu gæsluvarðhaldsvist se m þeir sættu undir ra nnsó kn málsins, s br . 76. gr. almennra heg n ingarlag a nr. 19/ 1940 , allt eins og nánar gre inir í dómsorði . Með hliðs jón af því að ákærðu Edgaras og A udrius hafa báðir verið sakfelldir fyrir peningaþv ætti skv. ákæru og hafa ek ki getað ger t grein fyrir lögmætu m uppruna þess f j ár sem lögregla lagði hald á og sem krafis t er upptöku á, ber að fallast á uppt ökukröfurnar um fé ð, e ins og nánar greinir í dómsorði, allt skv. þeim ák væðum sem vísað er til í ák æru. 42 Þá ber sömuleiðis að fall ast á þær upptökukröfur sem ge rðar eru í ákæru og varða haldlögð fíkniefni og bún að t i l ólögmætrar meðferðar og ræktunar þeirra, allt skv. þeim ák væðum se m vísað e r til í ákæru og allt ein s og ná n a r greinir í dómsorði. Í ákæ ru er ger t grein fyrir einkaréttarlegum kröfum RARIK ohf. veg na þj ó fnaðar á ra fmagni, annars vegar kr. 8.445.567 og hins vegar kr. 1.503. 988, auk vaxta og dráttarvaxta ein s og nánar gre inir í ákæru. Krö f um þessum er ekki beint að neinum tilteknum aðila og eru kröfurnar að mati dómsins vanreifaða r, hvort tveggja um a ðild og um fjárh æ ð þeirra, en ekki er dómara fært að leggja neitt mat á hver jar vær u hæfileg ar bætur vegna brotanna. Með vísun til e liðar 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála er ómögulegt annað en að vísa einkaréttark röfunum frá dómi, en ekki hefur verið krafist viðurkenni n gar á skaðabótaskyldu. Þá ber að dæma ák ærðu til greiðslu alls sakarkostnaðar . Samkvæmt framl ögðu sakar kostnaðaryfirliti nemur útlagður kostnaður við r annsóknina kr. 3. 51 4.582 og skiptist þannig nið ur að á ákærða Ignas falla kr. 668.049 , á ákærða Rolandas kr. 1.417.966, á ák ærða Audr ius kr. 796.241, á ákærða Edgaras kr. 253.109 og á á kærða V i lmant as kr. 379 .217. Auk þessa fellur á á k ærða Edgaras útlagð ur kostnað ur vegna ver janda á rannsóknarstigi, kr . 737.800. Skv. 235. g r. laga nr. 88/20 08 ber ákærðu að gr eiða þennan kost nað. Þá ber ák ærðu jafnfra mt að greiða málsvarnarlaun skipaðra verjenda sinna , með ví sun til 235. gr. laga nr. 88/2008 , þannig að ákærði Edgaras greiði málsv arnarlaun skipaðs verj and a síns , Júlí Óskar An tonsdóttu r l ögman ns, sem eru ákveðin kr. 2.050.030 að teknu tilliti til virðisaukaskatts, auk þess að greiða ferðakostnað verjandans , kr. 51.670, auk þess að greiða málsvarnarlaun fyrri verjanda síns, Sögu Ýr ar Jónsdóttur lögmanns, kr. 1.411.430. Ákærði Vil mantas greiði mál svarnar laun sk ipaðs verjanda síns, Leifs Runólfssonar lögmanns, kr. 2.066.460 að teknu till iti til virðisa uka skatts . Ákærði Ignas greiði málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Krist r ú nar Elsu Harðardóttur lög manns, kr. 3.421.160 að teknu ti l liti til vi rði sa ukaskatts. Ákærði Audrius greiði málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Orra Sigurðssonar lögmanns, kr. 4.009.850, að teknu tilliti til virðisaukaskatts, auk aksturskostnaðar verjandans, kr. 155.540 . Ákærði R o landas gr e i ði málsvarnarlaun sk ip aðs verjanda sí ns, Sögu Ýr a r Jónsdóttur lögmanns, kr. 4.079.910 að meðtöldum virðisaukaskatti. Si gurður G. Gísl ason hér að sdómari kv eður upp dóm þennan . 43 D Ó M S O R Ð : Ákærð i Edgaras M a rcikonis sæti fangelsi í 15 mánuði. F resta ber fullnustu 12 má naða af refsingunni og sk al sá hluti hennar falla niður að li ðnum 2 árum haldi á kærði almennt skilo rð 57. gr. alm ennra heg n ingar laga nr. 19/1940. Frá óskilo r ð sbund na hluta refsingarinnar ber að draga með f ullri dagatölu gæsluva r ð haldsvist á kærða frá 21.2.2019 t il 28.2.2019 og f rá 27.8.2019 til 10.9.2019 . Á kærði Vilmantas Budkovas sæti fangelsi í 12 mánuði. Fresta ber fullnustu 9 mánaða af re f s ingunni og skal sá hluti hennar falla niður að l i ðnum 2 ár um haldi á kærði almennt skilo rð 57. gr. al m ennra heg n ingarlaga nr. 19/1940. Frá óskilo r ð sbund na hluta refsingarinnar ber að draga með f ullri dagatölu gæsluva r ð haldsvist ákærða frá 5.9.2019 til 10.9.2019 . Ákærði Ignas Degutis sæti fangelsi í 9 mánuði. Fre sta ber fullnustu 6 mánaða af re fs ingunn i og skal sá hluti hennar falla niður að l i ðnum 2 árum haldi á kærði almennt skilo rð 57. gr. alm ennra heg n ingarlaga nr. 19/1940. Frá óskilo r ð sbund na hluta refsingarinnar ber að draga með f ullri dagatölu gæsluva rð haldsvist ákærða frá 5.4.2019 t il 12.4.2019 . Ákær ði Audrius Vaiciunas sæti fang elsi í 6 mánuði. Fresta ber f ullnustu 3 mánaða af re fs ingunn i og skal sá hluti hennar falla niður að li ðnum 2 árum haldi á kærði almennt skilo rð 57. gr. alm ennra heg n ingarlaga nr. 19/1940. Frá óskilo r ð sbund na hluta refsingarinn ar ber að draga með f ullri dagatölu gæ sluva rð haldsvist ákærða frá 5.4.2019 til 12.4.2019 o g frá 1.8.2019 til 11.10.201 9 . Ákærði Rolandas Juozas Jurge laitis sæt i fan gelsi í 12 mánuði. Fresta ber fullnustu 9 mánaða af re fs ingunni og skal sá hluti henn ar fall a niður að li ðnum 2 á rum haldi á kærði almennt skilo rð 57. gr. alm ennra heg n ingarlaga nr. 19/1940. Frá óskilo r ð sbund na hlut a refsingarinnar ber að drag a með f ullri dagatölu gæsluva r ð haldsvist ákærða frá 5.4.2019 til 12.4.2019 . Ákærði E dgaras sæti upptöku á innistæðu að fjárhæð 2.948 kró nur á ba nkareikningi [...] , auk áfallandi vaxta og verðbóta af framangreindri fjárhæð frá 21.02.2019 til greiðsludags. Á kærð i sæti upptöku á innistæ ðu að fjár hæð 750.536 krónur á bankareikningi [...] , auk áfa llandi vaxta og verðbóta af fr amangrei n dri fjárhæð frá 21.02.2019 til greiðsludags. Ákærði Audrius sæti upptöku á innistæðu að fjárhæð 1.284.869 krónur á bankareikningi [...] , au k áfalland i vaxta og verðbóta af framangreindri fjárhæð frá 10. 44 apríl 2019 til greiðsludags. Þá sæt i ákærð i upptök u á innistæðu að fjárhæð 1.035.550 krónur á b ankareikningi [...] , auk áfallandi vaxta og verðbóta af framangreindri fjárhæð frá 11. a príl 2019 til greiðsludags. Upptæk til eyðingar skulu v era 4. 392,27 g af maríhúana (efnaskrá lögreg lu 40162 ) . Upptæk til eyðin gar skulu vera samtals 200 kannabisplöntur [2 - 149 cm á hæð] er sam tals vógu 87.705,4 g og 25.611,0 g af kannabislaufum (efnaskrár lögreglu 4 0543, 40544, 40545, 40546, 40547, 40548, 40549 og 40550) se m og búnaður t i l ólögmætrar r æktunar og meðferðar fíknie fna sbr. munaskrár lögreglu nr. 136843, 136845, 136846, 136847, 136848 . Upptæk t i l eyðingar skulu v era samtals 58 kann abisplöntur [17 - 156 c m á hæð] er samtals vógu 26.976 ,6 g, 420,10 g af kannabisla ufum og 18.068,99 g af kannabi sstönglu m (efnaskrár lögreg lu nr. 40551, 40552, 40553) , ásamt búnaði til ólögmætrar ræktunar og meðferðar fíkniefna sbr. munaskrár lögreglu nr. 136844, 13685 0, 136851 og 136854 . Á kærðu greiði allan sakarkost nað , þannig að ákær ði Edgaras greiði alls kr. 4.5 04 . 039 , þ .m.t. málsvarnarla un skipaðs verjanda síns, Júlí Óskar Antonsdóttur lögmanns, kr. 2 .050.030 , ferðakostnaður verjandans kr. 51.670, og jafnfr amt meðtalin málsvarnarlaun fyrri verjanda síns, Sög u Ýr a r Jónsdóttur lögmann s, kr. 1 .411.430. Á kærði Vilma ntas gre iði alls kr. 2.445. 677 , þ.m.t . málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Leifs Runólfssonar lögmanns, kr. 2.066. 4 6 0 . Á k ærði Ignas greiði alls kr. 4 . 089. 209, þ.m.t. málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Krist r únar Elsu Harð ardóttur lögman n s, kr. 3.421.1 60. Á kær ði Audrius gr e iði a lls kr. 4.961.631 , þ. m .t. má lsvarnarlaun skipaðs verjanda s íns , Orra S igurðssonar lögmanns, kr. 4.0 09.850, ásamt ferðakostnaði verjandans kr. 155.540. Á kærði Rolandas greiði alls kr. 5.497.876 , þ. m.t . málsvarnarlaun skipaðs verja nda síns , Sö gu Ýr a r Jónsdót tur lögmanns, kr. 4.079.910 . Einkaréttarkröfum RARIK ohf. er vísað frá dómi. S igurður G. Gíslason