• Lykilorð:
  • Játningarmál
  • Fangelsi
  • Umferðarlagabrot

 

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 24. janúar 2018 í máli nr. S-718/2017:

Ákæruvaldið

(Jóhann Svanur Hauksson aðstoðarsaksóknari)

gegn

Jóhannesi Arnari Rúnarssyni

(Guðmundur St. Ragnarsson lögmaður)

 

       Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 12. desember 2017, á hendur Jóhannesi Arnari Rúnarssyni, kt. 000000-0000, Snorrabraut 52, Reykjavík fyrir umferðarlagabrot í Reykjavík með því að hafa aðfaranótt laugardagsins 7. október 2017 ekið bifreiðinni LS-377 sviptur ökurétti um Arnarbakka við Grýtubakka uns aksturinn var stöðvaður skömmu síðar.

 

       Telst þetta varða við 1. mgr. 48. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr., umferðarlaga nr. 50/1987.

 

       Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar.

 

       Verjandi ákærða krefst vægustu refsingar sem lög leyfa og hæfilegrar þóknunar sér til handa.

 

       Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga.

       Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og er háttsemin réttilega heimfærð til refsiákvæða í ákæru.

       Ákærði er fæddur í september 1986. Í samræmi við framlagt sakavottorð, dagsettu 12. desember 2017, er við ákvörðun refsingar miðað við að ákærði sé nú í fimmta sinn fundinn sekur um að aka sviptur ökurétti.

       Með hliðsjón af sakarefni þessa máls þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 90 daga.

       Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar St. Ragnarssonar lögmanns, 105.400 krónur, að meðtöldum virðisaukaskatti.

       Engan annan málskostnað leiddi af meðferð málsins.

       Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Guðmundur Þórir Steinþórsson aðstoðarsaksóknari.

       Lilja Rún Sigurðardóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn.

 

                                                D Ó M S O R Ð:       

       Ákærði, Jóhannes Arnar Rúnarsson, sæti fangelsi í 90 daga.

       Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar St. Ragnarssonar lögmanns, 105.400 krónur.

 

Lilja Rún Sigurðardóttir