Nýir dómar

S-444/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Sigríður Hjaltested héraðsdómari

Í málinu voru ákærðu KJ og KGJ sakfelldir fyrir...


E-584/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Kristrún Kristinsdóttir héraðsdómari

Viðurkenndur var óskertur bótaréttur stefnanda úr...


E-3246/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðsdómari

Fallist var á kröfu stefnenda um að ummæli stefnda sem...


E-3906/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Skúli Magnússon héraðsdómari

Talið var að málatilbúnaður E væri á reiki um til hvaða...


E-844/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Skúli Magnússon héraðsdómari

Ekki var fallist á að fyrning hefði verið rofin vegna...


E-2351/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Skúli Magnússon héraðsdómari

Með því að birta, án frekari rannsóknar og án þess að...


S-848/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þórhildur Líndal aðstoðarmaður dómara

Ákærði var sakfelldur fyrir að aka í þrjú skipti...


E-226/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari

Stefnda dæmd til að greiða stefnanda dómkröfu málsins...


E-170/2017

Héraðsdómur Reykjavíkur

Pétur Dam Leifsson héraðsdómari

Fallist var á greiðslukröfu stefnanda gagnvart stefndu...


S-651/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Sigríður Elsa Kjartansdóttir héraðsdómari

Ákærði dæmdur í 14 mánaða fangelsi og ævilöng svipting...


E-537/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Pétur Dam Leifsson héraðsdómari

Stefndi lífeyrissjóður var sýknaður af dómkröfum...


E-3172/2017

Héraðsdómur Reykjavíkur

Hildur Briem héraðsdómari

Íslenska ríkið sýknað af skaðabótakröfu sjúklings...


E-2981/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Pétur Dam Leifsson héraðsdómari

Máli stefnanda vísað frá dómi vegna vanreifunar, sbr...


E-994/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þórður Clausen Þórðarson héraðsdómari

Stefnandi lenti í snjóflóði sem fór af stað þegar hann...


X-195/2015

Héraðsdómur Reykjavíkur

Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðsdómari

Hafnað var kröfu um að krafa að fjárhæð 305.950.798 kr...


S-4/2019

Héraðsdómur Reykjavíkur

Arngrímur Ísberg héraðsdómari

Ákærði sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni.


S-792/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þórhildur Líndal aðstoðarmaður dómara

Ákærða var sakfelld fyrir að aka í sex skipti svipt...


E-136/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Daði Kristjánsson héraðsdómari

Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns sem varð á...


S-11/2019

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þórhildur Líndal aðstoðarmaður dómara

Ákærði var sakfelldur fyrir fíkniefnalagabrot, brot...


S-845/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þórhildur Líndal aðstoðarmaður dómara

Ákærði sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni. Var...