Héraðsdómur Reykjaness Dómur 29. september 2022 Mál nr. S - 867/2022 : Ákæruvaldið ( Ásmundur Jónsson aðstoðarsaksóknari ) g egn Damian Pieniazek Dómur Mál þetta, sem dómtekið var 8 . september sl., er höfðað með ákæru útgefinni af lögreglustjóranum á Suðurnesjum 3 . maí 2022 á hendur Damian Pieniazek, f.d. [...] , ríkisborgara Póllands ; ,, fyrir brot gegn lögum um ávana - og fíkniefni, með því að hafa, mánudaginn 4. apríl 2022, staðið að innflutningi á 848 töflum af ávana - og fíknilyfinu OxyContin 80 mg (virkt efni: Oxycodonum), sem ákærði flutti ólöglega til landsins með flugi nr. [...] frá Katowice, Póllandi, ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Efnin flutti ákærði ólöglega til landsins falin inni í tveimur kaffibaunapokum sem voru í farangurstösku sem ákærði hafði meðferðis við komuna til landsins þegar ákærði var stöðva ður í tollhliði. Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1. sbr. 4 . mgr. 3. gr., sbr. 5. laga nr. 65/1974, sbr. lög nr. 60/1980, lög nr. 13/1985, lög nr. 10/1997 og lög nr. 68/2001 og 2., 3. og 6. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefn i og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 105/2021. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er krafist upptöku á ofangreindum 848 OxyContin 80 mg töflum, með vísan til 6. mgr. 5. g r. laga nr. 65/1974, sbr. 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001. Fyrirkall var fyrst gefið út 17. maí 2022 en birting þess tókst ekki. Í fyrirkalli, sem var gefið út 10 . júní 2022 og birt 2 . ágúst s.á , var tekið fram að sækti ákærði ekki þing mætti han n búast við því að fjarvist hans yrði metin til jafns við það að hann viðurkenndi að hafa framið brot þau sem hann væri ákærður fyrir og að dómur yrði lagður 2 á málið að honum fjarstöddum. Ákærði sótti ekki þing við þingfestingu málsins 8 . september sl. og boðaði ekki forföll og var málið þá dómtekið á grundvelli 1. mgr. 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Dómurinn telur þannig sannað, með vísan til ofanritaðs og gagna málsins að öðru leyti, að ákærði hafi framið þá háttsemi sem ákært er út af og er brot ákærða rétt heimfært til refsiákvæða í ákærunni. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt sakavottorði hans hefur hann ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Refsing ákærða sem er ungur að árum þykir hæfilega ákveðin fangelsi í þrjá mánuði. Þá sæti ákærði upptöku á OxyContin töflum sem haldlagðar voru af lögreglu líkt og nánar greinir í dómsorði. Engan sakarkostnað leiddi af meðferð málsins. Dóm þennan kveður upp Erna Björt Árnadóttir aðstoðarmaður dómara . Dómsorð: Ákærði, Damian Pieniazek, sæti fangelsi í þrjá mánuði. Ákærði sæti upptöku á 848 OxyContin 80 mg töflum. Erna Björt Árnadóttir