Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 28. apríl 2021 Mál nr. S - 1865/2021 : Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (Kári Ólafsson aðstoðarsaksóknari) g egn Eyjólf i Páls syni Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 30. mars 2021, á hendur Eyjólfi Pálssyni, kt. [...] , [...] , [...] , fyrir fíkniefnalagabrot með því að hafa þann 7. júní 2018, að [...] í Reykjavík h aft í vörslum sínum í sölu - og dreifingarskyni 29 kannabisplöntur og 192,42 grömm af maríhúana. Lögreglan lagði hald á framangreindar plöntur og efni, sem og ræktunarbúnað við leit á heimili ákærða. Telst brot þetta varða við 2. gr., sbr. 4., 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974 og 2. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr., reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 808/2018. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu a lls sakarkostnaðar. Þá er krafist upptöku á 29 kannabisplöntum og 192,42 grömmum af maríhúana sem og alls þess ræktunarbúnaðs og munum er starfseminni tengist og lögregla lagði hald á í framangreindri leit og nánar er getið í munaskýrslu nr. 130185, þar me ð talið lömpum, tjöldum, straumbreytum, loftblásurum, vatnsdælum o.fl. skv. 6. og 7. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 808/2018 . Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðf erð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Ákærði krefst vægustu refsingar sem lög leyfa. 2 Ákærði hefur skýlaust játað brot sitt . Sa nnað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og er brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 23. mars 2021 , hefur ákærði ekki áður sætt refsingu. Brot ákærða er réttilega heimfært til refsiákvæða en brot gegn ákvæðum laga nr. 65/1974 um ávana - og fíkniefni geta varðað allt að 6 ára fangelsi, sbr. 5. gr. laganna. Við ákvörðun refsingar er litið til þess að ákærði he fur ekki áður sætt refsingu og hefur játað skýlaust brot sitt bæði hjá lögreglu og fyrir dómi. Þá er einnig litið til þess er kom fram í máli ákærða þess efnis að ákærði hefur ekki aftur gerst brotlegur við lög eftir þá háttsemi sem hann er nú sakfelldur f yrir og þess að hann hafi nú sótt vímuefnameðferð og sé edrú, sbr. framlagt vottorð . Verður framangreint metið ákærða til refsimildunar, sbr. 5., 8. og 9. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Á hinn bóginn er litið til eðlis og umfang s brots ákærða. Brotið var vel skipulagt og ásetningur ákærða einbeittur en hann þurfti að koma sér upp sérútbúnaði í húsnæði sem hann hafði til umráða og leggja mikla vinnu í ræktun þeirra fíkniefna sem um ræðir. Þá er einnig litið til þess magns fíkniefn a sem ákærði hafði í vörslum sínum í sölu - og dreifingarskyni . Verður framangreint metið ákærða til refsiþyngingar, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Með hliðsjón af framangreindum atriðum, sakarefni málsins og að virtum sakarferli og játningar ákærða, þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í þrjá mánuði, en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. laga nr. 19/194 0, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. Með vísan til lagaákvæða í ákæru eru gerð upptæk til ríkissjóðs 192,42 grömm af maríhúana, 29 kannabisplöntu r, lampar, tjöld, loftblásarar, vatnsdælur og straumbreytar sem notað var til framleiðslu kannabisplantnanna sem lögregla lagði hald á við rannsókn málsins , allt samkvæmt munaskýrslu lögreglu nr. 130185 . Ákærði greiði 162.246 krónur í sakarkostnað. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Anna Barbara Andradóttir sa ksóknari fyrir Kára Ólafsson aðstoðarsaksóknara. Sigríður Dagmar Jóhannsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Eyjólfur Pálsson , sæti fangelsi í þrjá mánuði en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. laga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. 3 Upptæk eru gerð til ríkissjóðs 192,42 grömm af maríhúana, 29 kannabisplöntur, lampar, tjöld, loftblásarar, vatnsdælur og straumbreytar , sem notað var til framleiðslu kannabisplantnanna , allt samkvæmt munaskýrslu lögreglu nr. 130185. Ákærði greiði 162.246 krónur í sakarkostnað. Sigríður Dagmar Jóhannsdóttir